Sustainable inclusion of migrants into society and labour market

1 sierpnia 2019

Raport „Sustainable inclusion of migrants into society and labour market” został opracowany przez Komisję Europejską. W publikacji przedstawiono narzędzia, które mają na celu stworzenie warunków dla większego włączenia migrantów w życie społeczne, gospodarcze oraz polityczne. 

Obecnie w Unii Europejskiej mieszka około 22,3 miliona obywateli państw trzecich (4,4% całkowitej populacji UE). Jednym z największych wyzwań stojących przed rządami państw jest zapewnienie, aby migranci i uchodźcy w pełni uczestniczyli w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym.

Niniejszy raport dotyczy różnych polityk, inicjatyw i praktyk związanych z włączeniem migrantów w Europie. Skupia się on w szczególności na zintegrowanych podejściach do włączenia migrantów i dostępnych funduszach UE na wsparcie tych działań.

Przejdź do publikacji>>>