Strategia zarządzania wiekiem Grupy Veolia nagrodzona

12 lutego 2018

Grupa Veolia została jednym z laureatów konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który odbywał się pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmę wyróżniono w kategorii „Strategia zarządzania wiekiem”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 6 lutego w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W tym roku odbyła się 18. edycja konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs jest organizowany cyklicznie, a jego celem jest m.in. propagowanie wiedzy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, upowszechnianie dobrych praktyk oraz wyznaczania standardów w tej dziedzinie.
Decyzją kapituły wśród nagrodzonych znalazła się Grupa Veolia. Jej przedstawiciel, Ryszard Zgorzelski, Dyrektor HR ds. zarządzania wiekiem i benefitami, został również zaproszony przez organizatora do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie”, który odbył się w ramach poprzedzającego Galę seminarium.

– Niezwykle cieszę się z faktu, że nasze podejście do kwestii relacji z pracownikami spotkało się z wyróżnieniem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W grupie Veolia kładziemy duży nacisk na odpowiednie kształtowanie kapitału ludzkiego. Dzięki temu rotacja wśród pracowników jest niewielka, a sam staż pracy wysoki – komentuje Magdalena Bezulska, Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce.

– Młodszym pracownikom oferujemy m.in. możliwość poszerzania kwalifikacji zawodowych i rozwój pod czujnym okiem doświadczonych kolegów. Angażujemy ich w różnorodne inicjatywy, począwszy od adaptacji, poprzez seminaria, udział w projektach, jak również rozmaite formy wolontariatu. Dwa razy w roku organizujemy Dni Integracji Veolii w Polsce, które cieszą się zainteresowaniem i uznaniem naszej kadry – uzupełnia Magdalena Bezulska

– Nasz konkurs od lat promuje ideę dążenia do stałego podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz udoskonalania strategii zarządzania nim. Chcemy w ten sposób promować najlepsze praktyki w tym zakresie, a także upowszechniać wiedzę na ich temat i zachęcać firmy do ciągłego udoskonalania stosowanych przez siebie metod – mówi Barbara Sajkiewicz , kierownik Biura Konkursu Lider ZZL

źródło: materiały prasowe firmy