Stowarzyszenie WIOSNA poszukuje innowatorów społecznych

13 grudnia 2016

W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Do udziału w projekcie za wszystkich zainteresowanych, którzy mają innowacyjne pomysły oraz impuls do działania i zmiany warunków panujących na rynku pracy.  I tura rekrutacji do projektu ruszyła 28 listopada 2016r. i potrwa do 11 stycznia 2017r.

Innowatorzy w ramach projektu otrzymają między innymi:

  • wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości do 80 000 zł,
  • pomoc ekspertów,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • sesje motywująco-inspirujące,
  • doradztwo indywidualne,
  • wsparcie organizacyjno-techniczne.

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli osobach powyżej 50 roku życia, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osobach niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie WIOSNA w ramach projektu wspierać będzie nowatorskie pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ INNOWATOREM SPOŁECZNYM?

Innowatorem może zostać każdy. Stowarzyszenie WIOSNA czeka zarówno na osoby prywatne
(pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne
(uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie czy podmioty rynku pracy.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ NA INNOWACJĘ

Informacje o zgłoszeniach projektów znajdują się na stronie www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator I tura rekrutacji trwa od 28 listopada 2016r. do 11 stycznia 2017r.

KONTAKT

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator Tel.: +48 785 788 020, +48 785 501 436
E-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim.