Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z nową misją dla biznesu

13 kwietnia 2017

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, sygnatariusz Karty Różnorodności rusza z warsztatami antydyskryminacyjnymi pod nazwą “DIVERcity, czyli różnorodność w dużym mieście”. Warsztaty są odpłatne. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczany jest na cele statutowe, tj. jest pomoc prawną dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

– Bardzo często stykamy się z problemem dyskryminacji. Cudzoziemcy padają jej ofiarami na ulicach, w szkole czy w pracy. Nie zawsze dochodzi do przejawów agresji w stosunku do osób o innym kolorze skóry czy wyznających inną religię. Czasem jest to dyskryminacja w sposobie traktowania, np. nauczyciel, który złośliwie komentuje możliwości ucznia cudzoziemskiego. Są też czynniki ekonomiczne, bo dochodzi do wykorzystywania pracowników zagranicznych, przede wszystkim tych ze Wschodu, za płacę poniżej minimalnych stawek – wyjaśnia Paulina Adamczak, specjalista ds. kontaktów z biznesem w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej.

Pobierz program warsztatów 

-Otwieramy się na współpracę z biznesem. Nie zamierzamy jednak nikogo uczyć tolerancji. Chcemy tylko pokazać, jak budzą się w ludziach zachowania dyskryminacyjne i jak się przed nimi bronić. Co ważne, nie chodzi tu tylko o cudzoziemców, ale o kobiety, osoby niepełnosprawne czy mniejszości seksalne, bo przecież dyskryminacja to problem bardzo szeroki a sam mechanizm dyskryminacji wszędzie jest taki sam – mówi Paulina Adamczak.

źródło: materiały prasowe organizacji