„Od sprzeciwu do działania. Jak zwiększać zaangażowanie społecznena rzecz migrantek i migrantów?” – spotkanie dyskusyjne

15 lutego 2017

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) oraz Fundacja Ocalenie zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu dyskusyjnym pt. „Od sprzeciwu do działania. Jak zwiększać zaangażowanie społeczne na rzecz migrantek i migrantów?”, które odbędzie się 21 lutego 2017 r. (wtorek), godz. 16:00 – 18:00 w Stacji Muranów, ul. Andersa 13, Warszawa (metro Ratusz).

Kiedy:                   21 lutego 2017 r. (wtorek), godz. 16:00 – 18:00

Gdzie:                  Stacja Muranów, ul. Andersa 13, Warszawa (metro Ratusz)

Organizator:      Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) we współpracy z Fundacją Ocalenie

Tematy spotkania:

 • Jak budować poparcie dla społeczeństwa otwartego i różnorodnego?
 • Co sprawdza się w praktyce – za granicą i w Polsce? Jakie działania prowadzą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne?
 • Jak można włączyć się w konkretne działania wspierające migrantów i migrantek?

Spotkanie będzie miało formę otwartej dyskusji poprzedzonej krótkimi wprowadzeniami:

 • Kalina Czwarnóg (Fundacja Ocalenie) opowie o programie wolontariatu na rzecz cudzoziemców w Fundacji Ocalenie oraz o wnioskach z cyklu wizyt studyjnych (Berlin, Budapeszt, Ateny, Oslo, Ottawa), jakie Fundacja Ocalenie zorganizowała w okresie maj – listopad 2016 r. we współpracy z Fundacją Batorego.
 • Michał Borkiewicz (inicjatywa „Chlebem i solą”, uchodzcy.info) opowie o doświadczeniach
  w budowaniu oddolnej, nieformalnej inicjatywy na rzecz migrantek i migrantów „Chlebem
  i solą”.
 • Katarzyna Szafranowska (Refugees Welcome Polska) przybliży nietypową formę angażowania się na rzecz migrantek imigrantów polegającą na pomocy w znalezieniu lokum/ pokoju.
 • Agnieszka Kozakoszczak (Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej – FRS) przedstawi wnioski z projektu „EVS4All” dotyczącego włączania w wolontariat europejski młodych ludzi
  z grup defaworyzowanych.

 

źródło: materiały organizatorów