Spotkanie z dr. Michaelem K. Addo – Warszawa

3 stycznia 2013

24 stycznia w Warszawie odbędzie się spotkanie z dr. Michaelem K. Addo, członkiem Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Spotkanie organizowane jest przez Instytut Allerhanda i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Termin: 24 stycznia 2013 r., godz. 09:30 – 11:30

Miejsce: siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie

Dr Michael K. Addo jest jednym z członków Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, której zadaniem jest wspieranie implementacji Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka przez państwo i biznes, a także czuwanie nad spójnością tych działań.

W pracach nad Wytycznymi ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, z różnych względów zabrakło aktywnego udziału przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

Spotkanie ma na celu zarówno zapoznanie polskich interesariuszy z Wytycznymi ONZ oraz najnowszymi trendami i standardami w obszarze praw człowieka w kontekście biznesu, jak i zapoznanie Dr. Addo, jako przedstawiciela Grupy Roboczej ONZ z wyzwaniami charakterystycznymi dla naszego regionu w obszarze praw człowieka, tak aby perspektywa ta pojawiła się w pracach Grup Roboczych ONZ nad narzędziami i standardami mającymi wspierać implementację Wytycznych ONZ.

Spotkanie rozpocznie się od wprowadzenia do problematyki praw człowieka w biznesie i Wytycznych ONZ, po którym przewidziana jest dyskusja na temat największych problemów i wyzwań w zakresie praw człowieka w kontekście biznesu w Polsce, a także działań jakie powinny zostac podjęte przez różnych interesariuszy.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.