Spotkanie „Work-life balance: rozwiązania”

18 października 2015

W ramach Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności 15 października 2015 r. odbyło się spotkanie z cyklu Work-life balance, które poprowadziły p. Katarzyna Piecuch – prezeska i współzałożycielka stowarzyszenia PLinEU, ekspertka tematyki work-life balance oraz p. Jolanta Nosal – psycholożka, coach i licencjonowana doradczyni zawodowa, wiceprezeska PLineEU.

Wśród 12 uczestników i uczestniczek spotkania znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki 8 firm: Danone, Deloitte, General Electric, Henkel, Instytutu Lotnictwa, Nutricia, Polpharma i Skanska, a także Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W czasie spotkania konfrontowaliśmy różne spojrzenia na work-life balance, ponieważ bez połączenia ze sobą różnych perspektyw trudno jest usystematyzować działania i sformułować politykę work-life balance.

Warsztat rozpoczął się od refleksji na temat roli work-life balance w dniu dzisiejszym i przyczyn rozwijania tego obszaru w firmach.

W kolejnych częściach warsztatu uczestnicy i uczestniczki spoglądali na WLB z perspektywy pracownika, organizacji oraz siebie samych, aby dostrzec najistotniejsze czynniki mające wpływ na tworzenie polityki WLB, oraz potrzeby każdej ze stron.

Efektem spotkania było zdefiniowanie 7 filarów mądrej polityki WLB:

  • Edukowanie
  • Współodpowiedzialność
  • Indywidualne podejście
  • Elastyczność i otwartość
  • Badanie
  • Uwzględnienie podejścia WLB w stylu przywództwa

Ciekawą i wartą zapamiętania częścią spotkania był przedstawiony przez trenerki autorski model piramidy work-life balance.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Deloitte w Warszawie.