Spotkanie „Work-life balance: perspektywy”

20 września 2015

W piątek 18 września odbyło się spotkanie „Work&life balance: perspektywy” z udziałem sygnatariuszy Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności. Spotkanie w formie warsztatowej poprowadziła p. Katarzyna Orlak – psycholog, coach oraz współzałożycielka Stowarzyszenia Zdrowa Praca.

W spotkaniu wzięło udział 17 osób – przedstawiciele i przedstawicielki 9 firm: CEMEX Polska, Danone, EDF Polska, General Electric Company Polska,  Instytutu Lotnictwa, NUTRICIA,  Orange Polska, Polpharma i  Provident Polska, a także przedstawicielki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji była próba wypracowania definicji work-life balance przez uczestników/czki w odniesieniu do ich wiedzy i różnego rodzaju doświadczeń. Mimo, że wypracowane definicje były różne, to interesującym było bliskie wszystkim odniesienie tego zagadnienia do systemu wartości: zwrócenie uwagi na to, że warunkiem równowagi powinna być zgodność wartości osobistych z wartościami firmy. Z dyskusji mocno wybrzmiało stwierdzenie, że WLB pracowników zależy w dużej mierze od stylu zarzadzania przełożonych, a także kompetencji osobistych pracowników.

W kontekście rozmowy dwa hasła dotyczące WLB stały się szczególnie warte podkreślenia:

I. indywidualne potrzeby pracowników, które zawsze powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu polityki WLB, tak by żadna grupa nie była dyskryminowana (np. czas wolny osób samotnych powinien być tak samo respektowany, jak czas osób posiadających rodziny);

II. dynamiczność samego ujęcia WLB, które zmienia się w zależności od sytuacji życiowych poszczególnych osób, w związku z czym polityka nie może być dana raz na zawsze, lecz powinna być podatna na te zmiany i cechować się elastycznością.

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji na temat praktycznych rozwiązań stosowanych w firmach. Swoje wybrane praktyki zaprezentowali przedstawiciele i przedstawicielki firm Orange Polska (Monika Kulik), Provident (Beata Bardoni) oraz General Electric Company Polska (Mariusz Karpiński) i Instytutu Lotnictwa (Justyna Michalska). Była mowa o programach rozwijających pasje pracowników, o wolontariacie pracowniczym, elastycznym czasie pracy i pracy zdalnej, a także o różnych formach ochrony zdrowia. Jednym z szeroko omawianych wątków był m.in. temat opieki nad dziećmi w momencie, gdy niemożliwa jest praca z domu.

Trzecia część spotkania poświęcona była w dużej mierze kwestii zależności między WLB a dobrostanem. Katarzyna Orlak, ekspertka w tej dziedzinie, przedstawiła pokrótce wyniki badań dowodzących, jak ogromne znaczenie dla zdrowia ma zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Prowadząca wskazała konkretne przykłady chorób, będących wynikiem m.in. stresu.

Spotkanie zamknął warsztat z wykorzystaniem narzędzia Design Thinking. Jego celem było zaprojektowanie rozwiązań dla konkretnego, wybranego przez grupę problemu związanego z WLB.

Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy Provident Polska.