Spotkanie „Work-life balance: osobiście”

20 listopada 2015

W czwartek 19 Listopada miało miejsce trzecie z jesiennych spotkań Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności poświęcone zagadnieniu work-life balance. Na kończącym cykl warsztacie, prowadzonym przez dr Marcina Capigę – dyrektora zarządzającego firmy Training Tree, skupiliśmy swoją uwagę na osobistym doświadczaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

W spotkaniu wzięli/ły przedstawiciele i przedstawiciele 6 firm, członków Programu Edukacyjnego – Castorama, Cemex, Danone, Deloitte, Polpharma oraz Skanska, a także przedstawiciele i przedstawicielki Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Gospodarzem spotkania była firma Skanska.

W czasie warsztatu uczestnicy/czki zastanawiali się nad rolą psychologii i fizjologii w odczuwaniu stresu oraz nadmiernego obciążenia i nierównowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Mimo różnych doświadczeń i punktów widzenia, uczestnicy i uczestniczki zgodzili/ły się, że dla równowagi pomiędzy różnymi rolami które pełnimy, ważny jest sposób wykonywania zadań i spędzania czasu wolnego. Trener podkreślił ponadto rolę planowania i posługiwania się celami. Wśród wniosków pojawiły się głosy wskazujące na konieczność uważnego celebrowania odpoczynku od obowiązków.

Wspólnie sformułowaliśmy techniki pomocne w utrzymywaniu równowagi na co dzień – w pracy i poza nią, a także sposoby rozdzielanie tych dwóch sfer życia.

Spotkanie zakończyliśmy zwiedzaniem przyjaznego biura Skanska, w czasie którego poznaliśmy dobre praktyki firmy w zakresie pielęgnowania work-life balance i well-being pracowników.