Spotkanie platformy wymiany doświadczeń Kart Różnorodności

23 marca 2012

W dniach 15-16 marca przedstawicielki Forum Odpowiedzialnego Biznesu uczestniczyły w spotkaniu platform wymiany doświadczeń Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej.

„EU-level Diversity Charters Exchange Platform Seventh Meeting” odbyło się w Brukseli. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz reprezentacji instytucji koordynujących Karty Różnorodności z takich państwa jak: Francja, Hiszpania, Austria, Niemcy, Szwecja, Włochy, Belgia oraz Polska, którą reprezentowały Karolina Szlasa i Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Równolegle toczyło się spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek państw przygotowujących się do wdrożenia Karty Różnorodności: Estonii, Finlandii, Luksemburga i Dani.

Podczas spotkania został zaprezentowany projekt Karta Różnorodności w Polsce wraz z filmem – relacją z konferencji inaugurującej projekt. Pozostali członkowie platformy gratulowali zarówno sprawnego przygotowania Karty oraz konferencji, jak i dobrej współpracy z Pełnomocnik ds. Równego Traktowania oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Kolejnym punktem programu był update wydarzeń i działań z poszczególnych Kart Różnorodności. Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi projekt w każdym kraju jest rozwój i pozyskiwanie nowych sygnatariuszy, jest to również priorytet dla Polski.

Podczas spotkania podsumowane zostały również prace Platformy z 2011 roku, których rezultatem były:

Oprócz tego wyznaczono najważniejsze cele na przyszły rok, w których znalazły się:

  • Wypracowanie uniwersalnego narzędzia do mierzenia efektów zarządzania różnorodnością,
  • Rozwój i utrzymanie KR,
  • Dołączanie kolejnych krajów do grona KR,
  • PR karty – promocja i komunikacja nt. Plaformy i KR w całej Europie,
  • Promowanie zarządzania różnorodnością w sektorze MŚP;

Tym samym krajowi koordynatorzy, w tym przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu będą uczestniczyć w spotkaniach Platformy oraz w pracach grup roboczych przygotowujących te działania.

Spotkanie stało się również doskonałą sytuacją do networkingu i wymiany doświadczeń pomiędzy koordynatorami krajowymi Kart.

Spisała: Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce