Spotkanie nt. kwestii niskiej reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie

6 lutego 2013

Kolejne z cyklu „Spotkań środowych” odbędzie się 20.02.2013 r.  Tematem spotkania będzie kwestia niskiej reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie.

Biuro Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania zaprasza do uczestnictwa w comiesięcznym spotkaniu z Pełnomocniczką Rządu do spraw Równego Traktowania, które odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 20 lutego 2013 r. o godzinie 10.00.

Tematem spotkania będzie kwestia niskiej reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie.

Do udziału zaproszeni  zostali/ły przedstawiciele/ki biznesu, organizacji pracodawców i pracowników oraz organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy nadsyłać do dnia 19 lutego 2013 r. na adres piotr.ozga@kprm.gov.pl

Źródło: rownetraktowanie.gov.pl