Spotkanie Karty Różnorodności w Gdańsku i pięciu nowych sygnatariuszy

3 lipca 2017

30 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Karty Różnorodności w Trójmieście, które Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowało wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. W czasie spotkania dołączyło pięciu nowych sygnatariuszy, a kolejni chęć włączenia się w projekt. Na ten moment polska Karta Różnorodności została podpisana przez prawie 190 organizacji. 

Tematem przewodnim tegorocznych działań prowadzonych w ramach polskiej odsłony Karty Różnorodności jest zarządzanie wiekiem. Także temu tematowi, oraz możliwościom wykorzystania mentoringu w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy poświęcone było spotkanie w Gdańsku. Dobrymi praktykami tworzenia przyjaznych i włączających miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników w każdym wieku, podzieli się obecni sygnatariusze Karty Różnorodności: Siemens, Polpharma i ERGO Hestia, a do inicjatywy przystąpiło pięć nowych organizacji.

Deklarację o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy i otwierania się na różnorodne potrzeby wszystkich pracowników podpisali w Gdańsku: Forum Mentorów, MBA Politechniki Gdańskiej, firma Farm Frites, Gdański Klub Biznesu i, jako pierwszy klub sportowy w Polsce, Lechia Gdańsk S.A.

Galeria zdjęć ze spotkania (zdjęcia: Anna Rezulak):