Spotkanie Kart Różnorodności w Wiedniu

12 listopada 2019

Pod koniec października odbyło się kolejne spotkanie Europejskich Kart Różnorodności w Wiedniu. Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony był prezentacjom i dyskusjom nt. różnych zagadnień mogących stanowić wyzwania dla biznesu i tym samym dla sygnatariuszy Kart Różnorodności w całej Europie.

Wśród tematów pojawiła się m.in. kwestia adaptacji i włączania migrantów w miejscu pracy i szerzej w różnych krajach. Przedstawicielka Austrackiej Izby Gospodarczej opowiedziała o niewykorzystanym w biznesie potencjale migrantów. Uczestnicy konferencji mieli możliwość podyskutować nt. sytuacji migrantów w poszczególnych krajach.

W sesji popołudniowej przedstawiciele różnych kart opowiedzieli o swoich krajowych inicjatywach. Przedstawicielka czeskiej KR zaprezentowała projekt wspierający samotne matki/samotnych rodziców na rynku pracy; hiszpańska – program badania sygnatariuszy karty różnorodności; irlandzka – projekt wdrażania i wspierania różnorodności w organizacjach.

Ostatni blok stanowił ciekawy wątek w kontekście badania nowoczesnych metod pracy i ich wpływie na pracowników oraz wpływie działań pracodawcy na dobre samopoczucie, czyli tzw. well-being i zdrowie psychiczne pracowników. Dwaj profesorowie z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Uniwersytetu z Graz przedstawili wyniki badań, które potwierdzają jednoznacznie jak ważny jest w życiu zawodowym wątek związany z zachowaniem równowagi między życiem osobistym a pracą, relacje międzyludzkie w miejscu pracy i sposób zarządzania.

Drugi dzień w całości poświęcony był prezentacjom i dyskusjom nt. inkluzywnych, otwartych dla osób LGBTI miejsc pracy. Przedstawiciele wielu firm i instytucji deklarowali swoje zaangażowanie w budowanie włączających miejsc pracy, dzieląc się w ten sposób dobrymi praktykami z tego obszaru.