Spotkanie europejskich Kart Różnorodności w Luksemburgu

4 lutego 2014

23 i 24 stycznia 2014 r. w Luksemburgu odbyło się spotkanie Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem Platformy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości), koordynatorzy/rki krajowych Kart Różnorodności z 12 państw – takich jak: Austria, Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja i Włochy – a także osoba reprezentująca Holandię, która przygotowuje się do inauguracji Karty.

Spotkanie otworzyła Corinne Cahen, Minister ds. Rodziny i Integracji w Luksemburgu. Opowiedziała o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością i efektach dotychczasowych prac luksemburskiej Karty Różnorodności. Następnie uczestnicy i uczestniczki prezentowali działania podejmowane w ramach Kart w poszczególnych krajach. Było ciekawie i inspirująco. Nie zabrakło również dyskusji o narzędziach dotyczących mierników zarządzania różnorodnością. Drugi dzień poświęcony był głównie wspólnemu planowaniu prac Platformy na 2014 r.

Spotkanie miało charakter wewnętrzny i roboczy.

***

W 2010 roku Karty Różnorodności z całej Europy połączyły się, tworząc na szczeblu unijnym platformę finansowaną przez Komisję Europejską w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw własnych promujących zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy w całej UE”. Przedstawiciele platformy spotykają się kilka razy w roku w celu wymiany pomysłów i informacji o najlepszych praktykach oraz aby wspierać wprowadzanie zmian w Europie. Platforma promuje nowe inicjatywy związane z Kartami Różnorodności na terenie Europy, a po oficjalnej inauguracji zaprasza się je do członkostwa. Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w tworzenie Kart Różnorodności w krajach europejskich jest unikatową przestrzenią do dzielenia się dobrymi praktykami, pomysłami oraz inicjowania działań mających na celu edukację i promocję tematu zarządzania różnorodnością, jak m.in. publikacje, narzędzia czy doroczna konferencja High Level Event. Więcej o Platformie tutaj: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/diversity-charters/index_en.htm