Spotkanie Europejskich Kart Różnorodności w Brukseli

1 lipca 2014

26 i 27 czerwca 2014 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem Platformy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości), koordynatorzy/rki krajowych Kart Różnorodności z 12 państw – takich jak: Austria, Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja i Włochy – a także reprezentanci i reprezentantki Holandii i Danii, które w tym roku przystąpią do Platformy.

Spotkanie otworzyła Salla Saastamoinen, dyrektor Departamentu ds. Równego Traktowania oraz Lina Papamichalopoulou, szefowa polityki przeciwdziałania dyskryminacji i koordynacji działań na rzecz społeczności romskiej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE. Przedstawicielki Komisji opowiedziały o celach Platformy na ten rok, takich jak wzmocnienie współpracy między Kartami, a także zwiększenie obecności Kart w pozostałych krajach Unii. Następnie uczestnicy i uczestniczki opowiedzieli o działaniach podejmowanych w ramach projektu w poszczególnych krajach. Rozmawiano o dniach różnorodności, narzędziach elektronicznych wspierających zarządzanie różnorodnością, a także wyzwaniach związanych z angażowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Dyskutowano również nad formułą zbliżającego się wydarzenia High Level Event, który odbędzie się jesienią we Francji.

Drugiego dnia Zsofia Kerecsen (Corporate governance unit, DG Internal Market and Services, KE) przedstawiła zasady i genezę nowej Dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych i różnorodności przez duże firmy. Kolejny, duży blok związany był z działaniami operacyjnymi Platformy w drugiej części 2014 oku.