Spotkanie dyrektorów ds. praw człowieka z państw OBWE

13 września 2017

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało spotkanie, w którym wzięli udział reprezentanci 32 państw OBWE, a także przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Rady Europy i Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) w Warszawie, w tym dyrektor Biura Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Tematami rozmów były m.in. lepsza koordynacja współpracy w dziedzinie praw człowieka na różnych forach międzynarodowych oraz znaczenie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w kontekście bezpieczeństwa.

Rola organizacji międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka jest nie do przecenienia, jednak decyzje zapadają w stolicach, co widoczne jest szczególnie w przypadku OBWE, jako organizacji działającej w oparciu o zasadę konsensusu – zaznaczył wiceszef MSZ.

Wiceszef MSZ poinformował przy tym, że rola dialogu w szerszym ujęciu będzie tematem tegorocznej, szóstej edycji, organizowanej przez MSZ konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji. Wydarzenie to odbędzie się w Warszawie 7 i 8 grudnia br. pod hasłem: „Demokracja w dialogu. Dialog w demokracji”.

źródło: msz.gov.pl