Spotkanie dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych

8 listopada 2012

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Biuro Projektowe w Polsce (UNDP) zaprasza na praktyczne spotkanie informacyjne na temat „Jak zgodnie z prawem zatrudnić osobę z niepełnosprawnością i otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia?”

Termin: 16, 22 listopada 2012, godz. 12:00-15:00

Miejsce: Warszawa

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2012 na adres: magdalena.czarnecka@undp.org

Ramowy program spotkania:

  1. Informacja o projekcie „4kroki wsparcia osób niesłyszących na rynku pracy II”
  2. Przedstawienie korzyści finansowych z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
  3. Prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
  4. Informacje dotyczące wypełnienia wniosku o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością
  5. Inne możliwości podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w firmie
  6. Dyskusja, poczęstunek

Dodatkowo organizatorzy oferują bezpłatne indywidualne konsultacje dostosowane do potrzeb pracodawców, w zakresie zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością oraz uzyskania dofinansowania do jego wynagrodzenia.

Istnieje możliwość wzbogacenia programu spotkania o część dotyczącą stosowania klauzul społecznych w PZP oraz przygotowywanie planu zakupów z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej uprawnionych do dawania odpisów na obowiązkową składkę na PFRON.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „4kroki wsparcia osób niesłyszących na rynku pracy II”.