Społeczeństwo oczekuje, że biznes postawi na aktywizm. Edelman Trust Barometer 2022

25 stycznia 2022

Najnowsza edycja „Edelman Trust Barometer” potwierdza, że ​​biznes utrzymuje swoją pozycję najbardziej instytucji budzącej największe zaufania. Ten trend wzmacniany jest przez spadek zaufania do rządów państw.

Respondenci_ki w 28 zbadanych przez firmę Edelman krajach chcą, by firmy odgrywały większą rolę w kwestii zmiany klimatu, nierówności ekonomicznych, przekwalifikowywania siły roboczej i przeciwdziałania dyskryminacji rasowej.

Interesariusze oczekują, że biznes postawi na aktywizm

Prawie 60 procent konsumentów_ek kupuje produkty i usługi wybranych marek w oparciu o ich wartości i przekonania. Podobny odsetek wybiera miejsce pracy oparte na wspólnych wartościach i oczekuje, że ich dyrektor_ka generalny_a zajmie stanowisko w kwestiach społecznych. 64 procent inwestorów chce z kolei wspierać firmy działające zgodne z ich wartościami.

– Biznes musi być teraz siłą stabilizującą, zapewniającą konkretne działania i wyniki w najbardziej krytycznych kwestiach społecznych. Społeczne przywództwo jest obecnie podstawową funkcją biznesu – powiedział Richard Edelman, dyrektor generalny Edelmana.

Firmy dystansują rządy w obszarze zaufania

W najnowszym badaniu biznes wyprzedza rządy już o 53 punkty w zakresie kompetencji i 26 punktów w zakresie etyki. Ponad 8 na 10 respondentów chce, aby CEOs byli twarzą zmian.

Zaangażowanie biznesu w kwestie społeczne wiąże się z ryzykiem. Ponad połowa respondentów_ek (52 procent) twierdzi, że kapitalizm w swojej obecnej formie wyrządza więcej szkody niż pożytku. W raporcie zanotowano rekordową 15-punktowa lukę w zaufaniu między osobami o wysokich dochodach (wskaźnik zaufania wynoszący 62) a osobami o niskich dochodach (wskaźnik zaufania 47).

Tegoroczny raport ujawnia błędne koło nieufności podsycane przez rządy i media. Na całym świecie większość ludzi uważa, że ​​są okłamywani przez dziennikarzy_ki (67 procent, wzrost o 8 punktów) oraz przywódców i przywódczynie(66 procent, wzrost o 9 punktów). Prawie co drugi respondent_ka postrzega rządy (48 procent) i media (46%) jako siły dzielące społeczeństwo.

– To błędne koło nieufności zagraża stabilności społecznej – podkreśla Richard Edelman.

W wydaniu barometru z maja 2020 r. instytucją, która budziła największe społeczne zaufania były rządy. Jednak od czasu pandemii odnotowały dramatyczny spadek – z 65 do 52 procent.

Ankietowani_e w każdym z badanych krajów rozwiniętych uważają, że za pięć lat pogorszy się ich sytuacja finansowa. 85 procent obawia się, że straci pracę z powodu procesów i zmian wywołanych m.in. automatyzacją.

Nieufność stała się standardem

Większość respondentów (59 procent) twierdzi, że ma tendencję do braku zaufania, dopóki nie zobaczy dowodów, że coś jest godne zaufania. 64 procent uważa, że ​​ludzie w ich kraju nie mają zdolności do prowadzenia konstruktywnych debat czy dyskusji..

W ciągu ostatniej dekady spadło zaufanie do wszystkich źródeł informacji, z wyjątkiem mediów własnych marek (43 proc.). Największy spadek odnotowały media społecznościowe (do 37 proc.), media tradycyjne (do 57 procent) i wyszukiwarki (do 59 proc.). Zaniepokojenie fake news, używanymi jako broń, wzrosło do rekordowego poziomu 76 procent. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji są komunikaty pochodzące od pracodawcy (65 proc.). Ankietowani skłonni są też wierzyć raczej kolegom i koleżankom z pracy (74 proc.) oraz naukowcom i naukowczyniom (75 proc.) niż urzędnikom i urzędniczkom (42 proc.) czy dziennikarzom i dziennikarkom (46 proc.)

Co biznes ma wspólnego z aktywizmem? Czy warto zabierać głos w sprawach będących przedmiotem sporów? Dlaczego tematy społeczne powinny interesować liderów i liderki firm?

Rosnąca polaryzacja, niepokoje społeczne oraz konieczność wyciągnięcia wniosków z lekcji przyniesionych przez koronakryzys były punktem wyjścia do stworzenia przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu nowej analizy tematycznej. W ten sposób najdłużej działająca i największa w Polsce organizacja ekspercka zajmująca się CSR-em i zrównoważonym rozwojem chce zwrócić uwagę na konieczność przemyślenia i redefiniowania podejścia do zaangażowania firm w aktualne sprawy społeczne. Celem jest także zakreślenie krajobrazu wyzwań, przed którymi stoi obecnie biznes oraz wskazanie inspiracji poprzez sięganie po przykłady działania przedsiębiorstw z całego świata. W publikacji przedstawiono także wyniki analizy wpisów w kanałach komunikacyjnych firm w mediach społecznościowych.

Dowiedz się więcej i pobierz publikację >>