Sojusz dla Młodych – Nestlé i partnerzy firmy oferują szanse zatrudnienia, praktyk i staży dla 150 000 młodych w Europie

6 listopada 2018

W ciągu ostatnich 2 lat, Nestlé wraz ze swoimi partnerami z Sojuszu dla Młodych stworzyło młodym w Europie 150 000 możliwości zatrudnienia, praktyk i staży. Z okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych firma organizuje dla młodych w całej Europie tematyczne warsztaty, spotkania, dni kariery, szkolenia oraz wizyty w fabrykach. Nestlé Polska jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Sojusz dla Młodych (Alliance for YOUth) to zainicjowany przez Nestlé, ogólnoeuropejski program przedstawicieli świata biznesu na rzecz walki z bezrobociem wśród młodych, zrzeszający ponad 200 dużych i małych firm. Jego celem jest zapewnienie młodym w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce (region EMENA) 230 000 szans zatrudnienia, praktyk i staży. Osiągnięte rezultaty wskazują na to, że do 2020 r. Sojusz wywiąże się z podjętych zobowiązań. Dodatkowo, aby wesprzeć 500 uczniów szkół średnich i zawodowych w zdobyciu międzynarodowych kwalifikacji w ramach Entrepreneurial Skills Pass, Sojusz dla Młodych łączy siły z JA Europe. JA Europe jest największym w Europie dostawcą programów edukacyjnych dla przedsiębiorców.

Marco Settembri, Wiceprezes Nestlé na Region EMENA: Cieszę się, że udało nam się w ciągu ostatnich 2 lat w pełni zrealizować zobowiązanie, jakie podjęliśmy, by zaoferować możliwości zatrudnienia, staży i praktyk dla około 150 000 młodych. Aby wspólnie inwestować w przyszłość tych osób, będziemy nadal podejmować wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy między środowiskiem biznesu i edukacji.

Uczestnictwo w Sojuszu dla Młodych to dla Nestlé jeden ze sposobów realizacji zobowiązań firmy podjętych w ramach jej ogólnoświatowej inicjatywy Nestlé Needs YOUth. Zakłada ona pomoc do 2030 r. 10 milionom młodych na całym świecie w uzyskaniu dostępu do różnego rodzaju możliwości ekonomicznych.

źródło: materiały prasowe firmy