Sodexo Polska sygnatariuszem Women’s Empowerment Principles

30 kwietnia 2018

UN Women’s Empowerment Principles (WEPs) to zbiór 7 zasad działania na rzecz równouprawnienia kobiet w miejscu pracy, biznesie i społeczeństwie. W imieniu Sodexo Polska podpis pod WEPs złożył Yann Gontard, CEE Region Chairman, który tym samym dołączył do niemalże 2 tys. sygnatariuszy dokumentu na całym świecie.

Zgodnie z zapisami dokumentu, Sodexo Polska zobowiązuje się do :

  • Zaangażowania managementu najwyższego szczebla do działań na rzecz równości płci.
  • Równego traktowania kobiet i mężczyzn w pracy – szanowania i wspierania praw człowieka oraz do działań antydyskryminacyjnych.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
  • Promocji edukacji, szkolenia i równych szans rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn
  • Wdrożenia narzędzi w obszarze rozwoju biznesu, zrównoważonego łańcucha dostaw i dobrych praktyk na rzecz równouprawnienia kobiet.
  • Promocji równości poprzez wspieranie inicjatyw i społeczności lokalnych.
  • Publicznego raportowania postępów we wdrażaniu zmian na rzecz równości płci w organizacji.

W komentarzu do podpisania WEPs Yann Gontard, CEE Region Chairman w Sodexo On-site Services powiedział:

Imponująca równowaga płci, jaką osiągnęliśmy zarówno wśród wszystkich pracowników Sodexo Polska, jak i w gronie kadry zarządzającej firmy (odpowiednio 64% i 66% kobiet) jest bez żadnych wątpliwości kluczem naszego sukcesu. Od 15 lat wyprzedzamy naszych konkurentów biznesowych w Polsce, zarówno w świadczonych przez nas usługach cateringowych, jak i facility management. Jest to możliwe dzięki temu, że wspieramy, promujemy i nagradzamy talenty – bez żadnej dyskryminacji.

WEPs jest inicjatywą ONZ na rzecz równouprawnienia kobiet w miejscu pracy. 7 zasad równego traktowania dedykowane są środowisku biznesowemu, jak również innym zainteresowanym podmiotom – organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, rządowym i innym. Do tej pory WEPs podpisało ok. 2 tysięcy liderów biznesowych, politycznych i społecznych z całego świata. Celem inicjatywy jest budowanie silnych gospodarek, wspieranie społeczności, poprawa jakości życia kobiet i mężczyzn na całym świecie, zapewnienie przestrzegania praw człowieka oraz zrównoważonego rozwoju, a także wspieranie procesów i osiągania celów biznesowych.

Źródło: Informacja prasowa; fot. youtube.com