Skutki pandemii najbardziej dotykają kobiety

5 marca 2021

W ramach przygotowań do Międzynarodowego Dnia Kobiet Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) opublikował nowe ustalenia dotyczące wpływu kryzysu koronawirusa na równość płci w Europie. Wśród najważniejszych wymienia się duże zwolnienia w branżach, w których pracują przeważnie kobiet oraz gwałtowny wzrost przypadków przemocy domowej. 

Podczas pierwszej fali pandemii zatrudnienie kobiet w całej UE spadło o 2,2 mln. Kobiety pracujące w handlu detalicznym, branży hotelarskiej, domach opieki, produkcji odzieży czy firmach sprzątających były grupami zawodowymi stanowią większość siły roboczej w tych branżach. Jednocześnie to w nich cięcia zatrudnienia były największe. 4 na 10 miejsc pracy utraconych przez kobiety w czasie koronakryzysu, związane było z tymi sektorami gospodarki.

Praca zdalna a work-life balance

Pandemia  unaoczniła szanse związane z cyfryzacją gospodarki. Jednocześnie telepraca zaostrzyła również konflikty dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zwłaszcza w przypadku kobiet z małymi dziećmi do 5 roku życia. Mimo że mężczyźni coraz bardziej angażują się w pełnienie ról opiekuńczych, to wzrósł udział kobiet w nakładach pracy nieodpłatnej związanej z opieką.

Nauka online wiąże się często z nowymi obowiązkami rodziców. Zwłaszcza dla kobiet, które w większym stopniu angażują się w pomoc dzieciom. W praktyce matki muszą częściej niż ojcowie przerywać swoje obowiązki służbowe i wesprzeć swoje pociechy w edukacji zdalnej. Ciągłe rozpraszanie uwagi i dodatkowe obowiązki obniżają wydajność pracy kobiet i mogą przyczyniać się do ograniczania szans związanych z rozwojem zawodowym i lepszymi płacami.

Niewystarczające wsparcie dla ofiar przemocy domowej

Podczas pandemii wzrosła również liczba doniesień o przemocy domowej wobec kobiet. Podczas pierwszej fali lockdownu pracownicy schronisk i poradni byli przytłoczeni zwiększonymi potrzebami społeczeństwa w tym zakresie. Personel często czuł się niedoświadczony w udzielaniu zdalnego wsparcia i martwił się o poufność ofiary.

EIGE podkreśla, że konieczne jest przeznacznie przez państwa członkowie UE większych środków na rzecz schronisk, poradni i infolinii wspierających ofiary przemocy domowej. O tym, dlaczego działania mające na celu zwalczanie przemocy ze względu na płeć muszą być częścią szerszej, długoterminowej strategii zapobiegania klęskom i kryzysom przeczytać można w opublikowanym właśnie raporcie „The Covid-19 pandemic and intimate partner violence against women in the EU” >>

W czerwcu okaże się natomiast raport EIGE na temat równości płci w kontekście społeczno-gospodarczych konsekwencji koronakryzysu.

Źródło: EIGE