SheWorks – czyli job shadowing według Sodexo

12 czerwca 2019

Jedynym z priorytetów Sodexo, Sygnatariusza Karty Różnorodności, pozostaje dążenie do równowagi płci. W ramach obecnej struktury polskiego oddziału firmy – kobiety stanowią ponad 60% całości załogi. Odsetek ten odpowiada również składowi Zarządu.

W ramach działalności firmy z obszaru pojmowanego jako różnorodność i integracja (Diversity & Inclusion) organizowane są inicjatywy rozwojowe wspierające kobiety w rozwoju zawodowym – także w odniesieniu do zawodów technicznych, przypisywanych stereotypowo mężczyznom. SheWorks – najnowszy program globalny Sodexo, a od bieżącego roku organizowany również w Polsce – skierowany jest do kobiet, które mają szansę przez jeden dzień towarzyszyć pracownikowi Sodexo i poznawać charakter pracy na danym stanowisku. Partnerem akcji jest Centrum Praw Kobiet.

– W trakcie mojej wizyty w Sodexo miałam szansę nie tylko podpatrzeć pracę managera dużego kontraktu, zobaczyć jak zarządza się powierzchnią biurową dużej międzynarodowej korporacji, ale także zapoznać się z wieloma aspektami pracy osób na różnych stanowiskach m.in.: koordynatora floty samochodowej. Ta inicjatywa naprawdę daje kobietom szansę, inspirację i siłę – mówi Monika, pierwsza uczestniczka programu SheWorks.

– W Sodexo oferujemy pracę w ok. 100 grupach stanowisk. To ogromne pole do kształtowania swojej kariery i wykorzystania swoich naturalnych talentów, czy predyspozycji. Chcemy zapraszać nowe talenty do naszego świata, a tym bardziej cieszymy się, gdy swoimi programami rozwojowymi pobudzamy przedsiębiorczość w środowiskach nieuprzywilejowanych, czy w grupach ograniczanych często krzywdzącymi stereotypami – komentuje Monika Bentkowska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, Sodexo Europa Centralna i Polska

Globalna polityka gender balance w Sodexo zapewniła firmie miejsce w zestawieniu Bloomberg Gender-Equality Index, a sama firma zaliczana jest do światowej czołówki w dziedzinie promowania różnorodności i integracji wg Diversity Inc.

Źródło: biznes.newseria.pl