Seminarium „Mama i tata równi w pracy i w domu”

18 listopada 2014

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach zapraszają na konferencję podsumowującą projekt „Mama i tata równi w pracy i w domu – Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans”.

Głównym celem projektu było upowszechnienie i identyfikacja najlepszych praktyk oraz promocja idei równych szans w szczególności wśród osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, jak również wśród pracodawców w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

W ramach projektu zrealizowano ogólnopolski cykl konferencji i seminariów informacyjno-promocyjnych oraz wyprodukowano i wyemitowano 11 odcinków programów. Tematyka programów obejmowała prezentację dobrych praktyk w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych, promocję rozwiązań zarówno po stronie pracodawcy jak i w samej rodzinie, prezentowanie przykładów najlepszych praktyk funkcjonujących na rynku pracy. Ideą cyklicznego programu, emitowanego raz w miesiącu na antenach TVP Katowice i TVP Warszawa była promocja równouprawnienia w traktowaniu obowiązków zawodowych i rodzinnych obojga rodziców. Filmy zostały również zamieszczone na stronie internetowej projektu www.e-mamaitata.eu oraz na stronie izby www.ir.katowice.pl.

Konferencja „Mama i tata równi w pracy i w domu”
20 listopada 2014 roku o godz. 10.00
Hotel „Novotel – Airport”
Warszawa ul. 1-go Sierpnia 1

PROGRAM  KONFERENCJI:

10.00 – 10.30        Rejestracja Uczestniczek i Uczestników Konferencji

10.30 – 10.45        Przywitanie Uczestniczek i Uczestników Konferencji

10.45– 11.00         Projekcja odcinka audycji Mama i Tata równi w pracy i w domu

11.00 – 12.30        Wykład I
„Istniejące rozwiązania prawne związane z godzeniem ról (ideą równych szans) w międzynarodowych korporacjach oraz małych, średnich i dużych firmach (aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne w tym zakresie) oraz rekomendacje zmian – propozycje rozwiązań legislacyjnych” – Mariusz Lekston – specjalista z zakresu prawa pracy, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ Kraków.

12.30 – 14.00        Wykład II
„Prezentacja dobrych praktyk w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych (po stronie pracodawcy, jak również w rodzinie). Przedstawienie najlepszych praktyk funkcjonujących na rynku pracy oraz propozycje nowych rozwiązań, które mogą wprowadzić pracodawcy w firmach.”  – Przemysław Oczyp

14.00 – 14.15        Przerwa kawowa

14.15 – 14.45        Wykład III
„Jak skutecznie wdrażać elastyczne formy zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Bariery wdrażania elastycznych form zatrudnienia i sposoby ich pokonywania.” – Joanna Szymonek – specjalista do spraw rynku pracy i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Źródło: informacja organizatora