Sektor prywatny wobec wyzwań aktywnego starzenia – osoby starsze jako interesariusze firmy

19 września 2012

Podczas Konwencji „Międzypokoleniowe Dni Aktywności” organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się panel moderowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Sektor prywatny wobec wyzwań aktywnego starzenia – osoby starsze jako interesariusze firmy”.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY

Data: 26.09.2012, godz. 13:00-14:30

Miejsce: Torwar, Łazienkowska 6A, Warszawa, sala A

Udział

  • Bartłomiej Piotrowski, doradca Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • Aleksandra Duliniec, kierownik programu ds. osob starszych i niepełnosprawnych, Orange Polska
  • Katarzyna Nowak, specjalista ds. Komunikacji Wewnętrznej, Dział Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Inwestorskich, Grupa Hotelowa Orbis
  • Andrzej Klimczuk, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Marcin Opas – zarządzający usługą szkoleniowo-doradczą w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Aktywny Emeryt”
  • Prowadzenie: Ewa Albińska, Magdalena Andrejczuk Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Główne wątki

  1. zwrócenie uwagi na kwestię różnorodności, w tym w szczególności wiekowej pracowników
  2. wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem w miejscu pracy
  3. przedstawienie rozwiązań dotyczących produktów i usług dostosowanych do grupy wiekowej 50+
  4. dyskusja nad współpracą międzypokoleniową w miejscu pracy

O Konwencji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest głównym organizatorem i koordynatorem Konwencji: Międzypokoleniowe Dni Aktywności, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2012 r. na Warszawskim Torwarze. Jest to kulminacyjne wydarzenie w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce. Program Konwencji przewiduje sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, które dotyczą obszarów aktywności osób starszych oraz aktywnego starzenia.

KONWENCJA: MIĘDZYPOKOLENIOWE DNI AKTYWNOŚCI jest organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Miasta Stołecznego Warszawa oraz z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia

Miejsce: Warszawa, TORWAR,
Data: 24-26 września 2012 r.
Impreza towarzysząca: Targi AKTYWNI 50+ (Międzynarodowe Targi Poznańskie)