[SAVE THE DATE] 30 czerwca – spotkanie Karty Różnorodności w Gdańsku

1 czerwca 2017

30 czerwca Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje pierwsze w Gdańsku spotkanie Karty Różnorodności we współpracy z Forum Mentorów, Olivia Business Centre i Gdańskim Klubem Biznesu. Spotkanie skierowane jest zarówno do obecnych sygnatariuszy zainteresowanych tematyką mentoringu i zarządzania wiekiem, jak i organizacji, które dopiero rozważają podpisanie Karty.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Agnieszką Kłopotowska (agnieszka.klopotowska @ fob.org.pl) , podając swoje imię, nazwisko oraz organizację, w imieniu której będzie się występowało.