Santander Bank Polska na liście Diversity IN Check i w raporcie FOB

31 maja 2022

Santander Bank Polska został wpisany na listę Diversity IN Check – najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce pod względem różnorodności oraz tworzenia inkluzywnych miejsc pracy. 10 dobrych praktyk stosowanych przez bank i Fundację Santander zostało także wyróżnionych w tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

To już kolejny rok, kiedy Santander Bank Polska znalazł się w zestawieniu najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce, jeśli chodzi o różnorodność i inkluzywność – Diversity IN Check. Jest to narzędzie, które ma za zadanie zbadać poziom dojrzałości organizacji w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu włączającego środowiska pracy. Warunkiem zakwalifikowania się jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce. Kwestionariusz zawiera pytania z pięciu obszarów, jakimi są: podstawy zarządzania, programy i działania organizacji, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe związane z COVID-19. W tegorocznym badaniu Diversity IN Check 39 firm i organizacji zostało uznanych za najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością, dbaniu o inkluzję i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Łącznie w tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji.

Podczas 9. edycji targów CSR pod hasłem Klimat – Rozwój – Biznes, które odbyły się 25 maja br., zaprezentowano również publikację „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport jest najważniejszą cykliczną publikacją wydawaną co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowi on podsumowanie działań podjętych przez firmy, na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz niesienia pomocy i wsparcia. W najnowszym raporcie opublikowanych zostało 10 inicjatyw realizowanych przez Santander Bank Polska oraz Fundację Santander Bank Polska.

Jedną z podstawowych wartości w naszej organizacji jest promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy. Poszanowanie indywidualności, równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji są wpisane w strategię naszego banku. Poprzez podejmowane inicjatywy chcemy wspierać różnorodne grupy społeczne w realizacji celów i tworzyć dla nich przestrzeń do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji. Realizowane przez nas programy są wyrazem odpowiedzialności społecznej, mamy nadzieję, że będą stanowiły inspirację dla innych firm do wprowadzania tego typu zmianmówi Dorota Strojkowska, członkini zarządu Santander Bank Polska.

Wśród 10 dobrych praktyk Santander Bank Polska, które zostały opublikowane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się m.in.: programy „Tu mieszkam tu zmieniam EKO”, „Podwójna moc pomagania”, „Bank bez barier”, projekty „Różnosprawni” i „Finansiaki”, „Santander Universidades” i „YOUniversity”, inicjatywy „Tydzień Risk Pro” i „Bohaterzy Ryzyka”, a także działania związane z dobrostanem pracowników i zagadnieniami ESG.

Źródło: inf. pras.