Santander Bank Polska – inkluzywna bankowość

5 maja 2020

W Polsce jest około 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami, które mogą się zmagać z brakiem dostępności. Santander Bank Polska od wielu lat podejmuje działania, by finanse były dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to okazja, by na te potrzeby zwrócić szczególną uwagę.

5 maja Rada Europy obchodzi „Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej”, jednocześnie celebrujemy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mierzą się z wieloma utrudnieniami, a przecież każda firma może wiele zrobić we własnym zakresie, by ułatwić im codzienne funkcjonowanie. W Santander Bank Polska zrozumienie i empatia towarzyszą również w identyfikowaniu i wdrażaniu rozwiązań odpowiadających na różnorodne potrzeby i preferencje. Bank stara się tworzyć inkluzywne środowisko pracy i wpływać na świat finansów, gdzie różnorodność staje się siłą intelektualną i emocjonalną organizacji.

Bank bez barier

Santander Bank Polska od wielu lat prowadzi program „Obsługa bez barier” – od blisko dekady rozwija dostępność dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami. Ponad 30% placówek Santander Bank Polska ma certyfikat przyznawany oddziałom bez barier architektonicznych. We wszystkich placówkach banku znajdują się stanowiska do obsługi poza kolejką osób z widoczną niepełnosprawnością, mogą skorzystać z nich także kobiety w ciąży i seniorzy. W wielu placówkach klienci mają dostęp do przenośnych pętli indukcyjnych, które poprawiają komfort rozmowy osób słabo słyszących, korzystających z aparatów słuchowych. W 2017 roku Santander Bank Polska jako pierwszy bank w kraju wprowadził takie urządzenia do wybranych placówek.

Bank systematycznie rozwija także sieć „mówiących” bankomatów – obecnie liczy 1350 urządzeń. Urządzenia te, poza wsparciem głosowym, ułatwiającym wypłacanie środków, aktywowanie karty czy zmianę PIN, mają także wyświetlacze o wysokim kontraście czy funkcję całkowitego wygaszenia ekranu. Lista takich bankomatów dostępna jest w wyszukiwarce placówek i bankomatów banku.

Klienci, poprzez kanał wideo, mogą także załatwiać sprawy w polskim języku migowym, a swoją bankowość internetową i mobilną bank audytuje pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, od ubiegłego roku, klienci mogą korzystać z tzw. dostępnych, niespersonalizowanych dokumentów w wielu różnych formatach: pdf, audio, wideo w polskim języku migowym czy wydruku alfabetem Braille’a.

Usprawnienia w obsłudze to nie jedyne działania inkluzywnej bankowości. Bank organizuje warsztaty finansowe, współpracuje ze szkołami i uczelniami, ośrodkami integracyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz władzami lokalnymi. Chętnie włącza się w lokalne inicjatywy wspierające osoby niepełnosprawne w ich zainteresowaniach pozazawodowych.

Różnosprawni w pracy

Santander Bank Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i w pełni popiera tę ideę, a jako pracodawca zobowiązuje się także do realizacji zapisów karty w swoim codziennym działaniu.

Projekt Różnosprawni przygotowuje do zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. W tym celu Bank podejmuje szereg działań o charakterze edukacyjnym, aktywizującym oraz wpierającym osoby z niepełnosprawnością w środowisku pracy.

W ten sposób, za sprawą programu Obsługa bez barier, stworzonego we współpracy z fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz projektu Różnosprawni, Santander Bank Polska skutecznie włącza się w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. Przełamując bariery, zwłaszcza te w dostępie do obsługi finansowej. Bank pomaga włączyć osoby z niepełnosprawnościami do oczywistego dla większości, a ciągle nie dla każdego dostępnego codziennego bankowania bez barier.

Więcej o „Obsłudze bez barier” tutaj >>. Strona została przygotowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0, czyli zbiorem rekomendacji, dzięki którym treści są dostępne dla jak najszerszej grupy użytkowników.