Santander Bank Polska dba o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

25 września 2020

Od 21 do 27 września trwa Międzynarodowy Tydzień Głuchych, który ma na celu pokazanie wyzwań, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami słuchu. W Polsce problemy ze słuchem ma ponad 6 mln osób – to właśnie między innymi na potrzeby tej grupy Santander Bank Polska odpowiada poprzez swój program „Obsługa bez barier”.

Bank systematycznie wprowadza rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aby mogły one korzystać z bankowania we wszystkich kanałach dostępu – w oddziałach, online czy telefonicznie.

– Wśród dostępnych rozwiązań osoby z różnymi potrzebami znajdą m.in. oddziały bez barier architektonicznych, „mówiące” bankomaty, mogą również skorzystać z obsługi w kanale wideo w polskim języku migowym – mówi Marta Walaszczyk-Szymańska z Santander Bank Polska. – Dbamy o naszą dostępność, jednocześnie ucząc się jej każdego dnia, bo bardzo ważne jest, aby nasi klienci korzystając z usług bankowych nie doświadczali barier.

Santander Bank Polska od 2014 roku oferuje osobom niesłyszącym połączenie z Doradcą online w Polskim Języku Migowym. Można z niego w łatwy sposób skorzystać w każdym oddziale, a także w kanałach online za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej w opcji „Kontakt” oraz strony internetowej Banku w zakładce „Pomoc i kontakt”. Doradcy udzielają informacji na temat produktów klienta oraz wskazówek jak bezpiecznie korzystać z usług bankowości elektronicznej, a jeśli jest taka potrzeba, mogą zastrzec kartę płatniczą. Ponadto, podczas rozmowy z doradcą możliwe jest zapoznanie się z ofertą produktową, zbadanie zdolności kredytowej oraz złożenie wniosku.

Sztandarowym projektem Santander Bank Polska jest sieć Oddziałów bez barier. Ich pełna lista znajduje się na stronie. W oddziałach na klientów czekają odpowiednio przeszkoleni i przygotowani doradcy oraz stanowiska z „Pierwszeństwem obsługi”. Są one także wyposażone w ramki ułatwiające podpis osobom niewidomym.

Co ważne, wśród 162 oddziałów bez barier znajdują się placówki z przenośnymi pętlami indukcyjnymi. Jest to specjalny typ systemu dźwiękowego dla osób z aparatami słuchowymi. Dzięki tym urządzeniom komfort rozmowy osób słabosłyszących, które korzystają z aparatów słuchowych, jest większy.

Udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, nie tylko niesłyszących, jest także sieć „mówiących” bankomatów, które dodatkowo wyposażone są w opcję wysokiego kontrastu lub możliwość wygaszenia ekranu, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort dokonywanych operacji klientom z niepełnosprawnościami wzroku.

Ponadto Serwis Santander internet i Santander mobile są systematycznie audytowane pod kątem dostępności dla klientów z niepełnosprawnościami.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami bank, zgodnie z wymogami Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r., wprowadził również możliwość wnioskowania o tzw. dostępne dokumenty przewidziane w ustawie (m.in. niespersonalizowane wzorce umowne, regulaminy) – zdalnie lub w oddziałach.

By być jeszcze bardziej dostępnym dla klientów z różnymi potrzebami, bank przygotował filmy reklamowe, które są dostosowane do potrzeb osób niesłyszących i migających oraz osób niewidomych. Można je obejrzeć na bankowym kanale YouTube oraz stronie Programu Obsługa bez barier w zakładce Dostępna komunikacja.

Bank realizuje również projekt Różnosprawni. Celem projektu jest wzmacnianie świadomości na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy, przełamywanie ewentualnych barier związanych z zatrudnieniem i zwiększenie różnosprawnych zespołów.

Santander Bank Polska swoją strategię realizuje w zgodzie z dokumentem Principles for Responsible Banking (PRB). Ten zbiór zasad odpowiedzialnej bankowości powstał we współpracy globalnych instytucji finansowych i ONZ. Tym samym Grupa Santander zobowiązała się do rozwoju w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których należy m.in. cel 10, czyli Mniej nierówności. Działania Banku z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są regularnie doceniane w prestiżowych konkursach, m.in. Złoty Listek CSR Polityki czy Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

źródło: mat. pras.