Santander Bank Polska dba o dostęp do usług finansowych dla osób z niepełnosprawnościami

3 grudnia 2020

Trzeciego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Santander Bank Polska już od 2010 roku realizuje program Obsługa bez barier, który ułatwia dostęp do usług klientom ze szczególnymi potrzebami. Dotychczas bank wdrożył m.in. oddziały bez barier, zdalną obsługę wideo w Polskim Języku Migowym i „mówiące” bankomaty, które stanowią już blisko 90% całej sieci.

W Polsce, według oficjalnych danych, mieszka około 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami. Jednak w rzeczywistości takich osób może być nawet 7 mln, a w całej Unii Europejskiej około 80 mln osób. Trzeciego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

Coraz więcej firm i sektorów gospodarki zabiega o to, aby usługi i produkty były bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Takie działania prowadzi także Santander Bank Polska, który już od 2010 roku realizuje Program Obsługa bez barier. Dzięki niemu systematycznie ułatwiamy dostęp do usług klientom z niepełnosprawnościami, niezależnie od tego czy obsługa ma miejsce w oddziale czy zdalnie. Wśród rozwiązań wdrożonych w banku są m.in. oddziały dostosowane pod kątem architektonicznym i sprzętowym, większa dostępność cyfrowa kanałów zdalnych, a także zdalna obsługa wideo w Polskim Języku Migowym i mówiące bankomaty.

Mówiące bankomaty

W trosce o dostępność do usług finansowych dla wszystkich klientów, Santander Bank Polska udostępnia sieć tzw. „mówiących” bankomatów. Są one przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Po podłączeniu do maszyny własnych słuchawek, użytkownik usłyszy komunikaty w języku polskim, asystujące krok po kroku przy wypłacie gotówki, zmianie kodu PIN i aktywacji karty. Nawigacja odbywa się przyciskami na klawiaturze numerycznej bez konieczności sięgania do klawiszy wokół ekranu. W ubiegłym roku bank wprowadził opcję wyłączenia ekranu na czas transakcji realizowanej przez słuchawki. Zwiększa to komfort i bezpieczeństwo transakcji dokonywanej przez osoby niewidome. Dodatkowo, możliwe jest też przełączenie ekranu w tryb wysokiego kontrastu, tzn. z czarnym tłem bez żadnych grafik i z żółtymi napisami. Obecnie klienci mogą korzystać z ponad 1450 udźwiękowionych maszyn, co stanowi blisko 90% wszystkich bankomatów banku. Urządzenia, które udostępniają tę usługę można rozpoznać po gnieździe słuchawkowym poniżej ekranu po prawej stronie i naklejce z napisem informującym o dostępności w alfabecie Braille’a oraz zastosowaniem kolorystyki wysokokontrastowej.

Zdalna obsługa wideo w Polskim Języku Migowym

Kolejnym udogodnieniem, które Santander Bank Polska od 2014 roku oferuje osobom niesłyszącym, jest połączenie z Doradcą online w Polskim Języku Migowym. Z takiej możliwości można skorzystać w każdym oddziale, a także w kanałach online za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej. Aby to zrobić wystarczy wejść w zakładkę „Kontakt” w aplikacji Santander Mobile oraz „Pomoc i kontakt” na stronie internetowej Banku. Doradcy Santander Bank Polska podczas połączenia udzielają informacji na temat produktów klienta oraz wskazówek, jak korzystać z bankowości elektronicznej. W trakcie rozmowy możliwe jest też zastrzeżenie karty, zapoznanie się z ofertą produktową, zbadanie zdolności kredytowej oraz złożenie wniosku.

Różnosprawni w pracy

Santander Bank Polska nie tylko uruchamia funkcje poprawiające dostęp do usług finansowych ale także prowadzi działania wewnątrz organizacji. Bank zobowiązał się do budowania inkluzywnego i różnorodnego środowiska pracy poprzez przygotowanie organizacji do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Te działania są realizowane w ramach projektu Różnosprawni. Mają one na celu wzmacnianie świadomości na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością, przełamywanie ewentualnych barier przed zatrudnieniem, a także tworzenie warunków do dzielenia się z pracodawcą informacją o posiadanej niepełnosprawności.

Za sprawą Programu Obsługa bez barier, tworzonego we współpracy z fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz projektu Różnosprawni, Santander Bank Polska skutecznie włącza się w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. Ułatwiając dostęp do usług finansowych bank pomaga walczyć z wykluczeniem w tym obszarze osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o Programie Obsługa bez barier można znaleźć tutaj >>

Źródło: inf. pras.