Ruszyły zapisy na IV Kongres Różnorodności

14 września 2017

Platforma BE.NAVIGATOR oraz firma Henkel Polska zapraszają na IV Kongres Różnorodności „O tolerancji”, który odbędzie się 13 października 2017 r. w Och-Teatrze w Warszawie. W tym roku uczestnicy spotkania przyjrzą się bliżej kondycji idei różnorodności w Polsce oraz temu, czy i jak wpływa ona na kształtowanie się postaw indywidualnych i funkcjonowanie różnego rodzaju społeczności. Zapisy na Kongres potrwają do 6 października. Wydarzenie ma charakter bezpłatny i przebiegać będzie pod patronatem Karty Różnorodności.

Równość szans, wielokulturowość miast, tolerancja i język w mediach społecznościowych to tylko kilka z zaplanowanych tematów IV Kongresu Różnorodności, o których dyskutować będą 13 października przedstawiciele biznesu, świata akademickiego i organizacji pozarządowych.

 – O różnorodności i inkluzji w Henklu rozmawiamy już od 10 lat. O wspieraniu szans kobiet na rynku pracy, wielonarodowości zespołów czy skutecznym zarządzaniu wiekiem. Od wielu lat idea różnorodności pojawia się także w dyskursie publicznym. Dlatego w tym roku chcemy się przyjrzeć bliżej efektom jej oddziaływania. Czy i co zmieniła w nas samych i naszym otoczeniu. Jaką rolę odgrywa w kształtowaniu organizacji biznesowych i społeczeństw – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Ważnym punktem tegorocznego Kongresu będzie wystąpienie gościa specjalnego, Louise Pulford. Dyrektorka Social Innovation Exchange (SIX), od wielu lat związana z zarządzaniem innowacjami społecznymi, opowie o znaczeniu różnorodności w partycypacji społecznej, o roli kobiet w zarządzaniu innowacyjną organizacją a także o budowaniu organizacji w oparciu o wartości takie jak tolerancja i szacunek.

W programie znajdzie się także prezentacja wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Kongresu Różnorodności pt. „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku”.

Pobierz Program konferencji 

– To, w jaki sposób ludzie postrzegają dyskryminację, jak widzą i oceniają tolerancję i czy w ogóle doceniają jej wartość, jest kluczowe dla zrozumienia postaw społecznych, lepszego poznania motywacji pracowników, mieszkańców miast, społeczności lokalnych czy wirtualnych, a tym samym skuteczniejszego angażowania ludzi w propagowanie różnorodnościpowiedział Paweł Niziński, CEO firmy BETTER., wydawcy platformy BE.NAVIGATORDlatego cieszymy się, że udało nam się uchwycić kilka nowych ciekawych wątków i możemy Państwu o tym opowiedzieć dodaje.

W ramach konferencji odbędzie się także prezentacja przeglądu „Praktycy o Różnorodności”, czyli zgłoszonych przez firmy dobrych praktyk zarządzania różnorodnością, które będą docenianą przez publiczność i metodą Pecha Kucha.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem merytorycznym Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na adres: anna.hincz@b-better.pl najpóźniej do 6 października.

źródło: materiały prasowe organizatorów