Ruszyła grupa robocza zajmująca się DEI w branży kreatywnej

28 marca 2023

21 marca 2023 r. zespół Karty Różnorodności wraz z nowo powołaną grupą roboczą, rozpoczął dyskusję na temat zarządzania różnorodnością i inkluzją w branży kreatywnej. Wspólnie z ekspertkami i ekspertami ze świata szeroko pojętej komunikacji: reklamowej, PR, ośrodków badawczych i środowisk naukowych oraz przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu, omawiano wyzwania i odpowiedzialności sektora. Oficjalnie rozpoczęto także prace nad suplementem do badania Diversity IN Check, który ma być poświęcony tej branży.

Branża kreatywna, oprócz tego, że tworzy miejsca pracy, tworzy także opowieści o świecie – narracje, które każdego dnia docierają do setek tysięcy osób. To właśnie przekazy tworzone przez media i agencje komunikacyjne mają realny wpływ na publiczną debatę o DEI – mogą wspierać różnorodność lub umacniać stereotypy i nieświadome przekonania. DEI w narracji rozumiemy jako tworzenie takich przekazów mediowych, reklamowych, we wszelkich kanałach komunikacji marki z otoczeniem, w których obecna i normalizowana jest różnorodność jako element codziennego życia w społeczeństwie.

Spotkanie otworzyły Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna FOB, członkini zarządu CSR Europe, oraz Adrianna Lepka, menedżerka projektów Karty Różnorodności. Wykład zatytułowany “Różnorodność w reklamie, różnorodność w mediach – odpowiedzialność i wyzwania branży kreatywnej” prowadzili prof. Jacek Wasilewski i Agata Kostrzewa z Katedry Antropologii Mediów na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie o zagranicznych doświadczeniach w zarządzaniu różnorodnością w branży kreatywnej opowiedziała prof. Ewa Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Wynikami z badania dotyczącymi marki jako wspólnej odpowiedzialności biznesu i twórców przekazu mówiła Dorota Peretiatkowicz, prezeska IR Center. Ostatnim punktem agendy była dyskusja na temat sposobów badania zarządzania różnorodnością.

Prace grupy będą kontynuowane. Finalnym efektem rozważań na temat zarządzania różnorodnością w branży kreatywnej ma być przeprowadzenie pilotażowego badania w zakresie DEI w miejscu pracy oraz w tworzonych produktach, usługach, czyli tworzonych narracjach oraz wypracowanie rekomendacji dla branży kreatywnej i marek w zakresie tworzenia opowieści o markach i kreowaniu treści w mediach, a także w przestrzeni publicznej.

Partnerami projektu są Stowarzyszenie Agencji Reklamowych SAR, Ringier Axel Springer Polska, NatWest Polska, Pracownia Badań Społecznych PBS, Philip Morris Polska oraz SGH w Warszawie.