Ruszyła akcja #Niezwalniajmy

29 kwietnia 2020

Ruszyła akcja społeczna #Niezwalniajmy, której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy w obliczu koronawirusa. W ramach akcji promowane są firmy, które deklarują, że jeśli będą musiały ograniczyć koszty to będą się starały ochronić jak najwięcej miejsc pracy. Ponadto, planowane jest tworzenie i publikowanie co miesiąc bazy firm, którym udało się utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie. Inicjatorem i organizatorem akcji jest Homejob, portal pracy zdalnej i elastycznej, zaś patronami: Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzianego Biznesu, Business Centre Club, CR Navigator, B-Better, Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, United Nations Global Compact oraz Admind.

Wpływ koronawirusa na funkcjonowanie życia w Polsce i na świecie jest ogromny. Wszyscy mówią o recesji, załamaniu gospodarki, rosnącym bezrobociu. W kryzysowej sytuacji są zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy. Są branże, w których zwolnienia są konieczne. To te, które znalazły się na pierwszej linii „ognia”, czyli m.in. branża turystyczna, gastronomiczna czy handlowa. Do niektórych firm spowolnienie przyjdzie z opóźnieniem, ale przyjdzie. Jednocześnie pojawiają się głosy przedsiębiorców, którzy deklarują, że nie zamierzają zwalniać pracowników lub zamierzają ograniczyć zwolnienia do minimum. I tych przedsiębiorców chcemy postawić w centrum uwagi, niezależnie od wielkości firmy i wielkości zatrudnienia.

 Cele akcji:

  • Informowanie o firmach, które nie planują zwolnień lub ograniczą je do minimum
  • Pokazywanie planowanych przez nie rozwiązań jako inspiracji dla innych
  • Promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów

Firma przystępująca do akcji #Niezwalniajmy deklaruje, że:

  • w pierwszej kolejności będzie poszukiwała innych niż ograniczanie zatrudnienia, sposobów na zmniejszenie kosztów
  • redukując koszty zatrudnienia, na początku postara się zredukować wysokość wynagrodzenia, a nie liczbę pracowników
  • w przypadku konieczności przeprowadzenia zwolnień pracowników, zostaną one ograniczone do minimum.

Pandemia koronawirusa stała się prawdziwym testem szybkości działania, odwagi i odpowiedzialności, na poziomie indywidualnym, naszego najbliższego otoczenia, ale też testem tego, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, sprawdzianem dla różnego rodzaju instytucji, organizacji i oczywiście biznesu. Pandemia i jej konsekwencje gospodarcze obnażyły również wszystkie bolączki rynku pracy. Potrzebne są rozwiązania wzmacniające stabilność zatrudnienia oraz rzetelna komunikacja, zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Bardzo potrzebne już dziś jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą oddalić w czasie czy zminimalizować negatywne konsekwencje pandemii na rynku, których wszyscy się obawiamy np. w postaci zwolnień – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Więcej na temat akcji tutaj >>