Rusza XII edycja Lodołamaczy

2 czerwca 2017

15 maja 2017 r. ruszyła XII edycja konkursu „Lodołamacze”. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu trwa do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu, a ogólnopolskich laureatów Konkursu organizatorzy ogłoszą 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie. Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Kandydaci mogą także zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Kategorie Konkursu.

  • Zatrudnienie Chronione,
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna przestrzeń
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:

  • Super Lodołamacz
  • Lodołam Specjalny

Nowa odsłona konkursu

Statuetka przyznawana była co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Kapituły Konkursu nagrodziły firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.

W tym roku zaskoczymy nową, odmienioną odsłoną XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017 . Konkurs zyskał nową strukturę i  nowe zasady. Prosimy o uważną lekturę, gdyż pojawiło się w nim kilka istotnych zmian w porównaniu z jego dotychczasowymi edycjami.

 

Lodołamacze w nowej odsłonie z rozszerzoną formułą zostały wzbogacone o trzy nowe kategorie.

Kategoria „Przyjazna przestrzeń”-  Obiekty , przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kategoria „Zdrowa Firma” – Pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Pracodawcy, którzy rozwijają różnego rodzaju aktywności- programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne.

Kategoria „Dziennikarz bez barier” – Dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.

Więcej informacji na stronie organizatorów: www.lodolamacze.info.pl