Rusza projekt „Przystanki wiedzy: Mam prawo”

10 lutego 2021

W ramach cyklu #1YearChallenge kancelaria Dentons, Sygnatariusz Karty Różnorodności, uruchomiła inicjatywę pt. „Przystanki wiedzy: Mam prawo”. Celem jest propagowanie podstawowych praw obywatelskich i aktywnych postaw społecznych.

Projekt #1YearChallenge

#1YearChallenge to 12 inicjatyw wspierających kulturę, edukację, programy ekologiczne oraz działania lokalnych społeczności. Organizatorem projektu jest zespół warszawskiej kancelarii Dentons, który w tym roku obchodzi 30-lecie działalności. Każdy miesiąc jest poświęcony określonemu wyzwaniu, w które zaangażują się pracownicy, współpracownicy, a także klienci kancelarii. Styczeń upłynął pod znakiem projektu D’Art Society, dzięki któremu młodzi artyści mogli zaprezentować swoją twórczość przy wsparciu doświadczonych twórców. W lutym kancelaria stawia na dyskusję o prawach człowieka.

„Przystanki wiedzy: Mam prawo”. Praktyczny wymiar praw człowieka

Dentons uruchomił lutową inicjatywę pt. „Przystanki wiedzy: Mam prawo” Jest ona realizowana w przestrzeni miejskiej, poprzez wykorzystanie wiat przystanków komunikacji miejskiej na terenie całej Warszawy, na których umieszczone są plakaty związane z prawami człowieka i obywatela. Intencją projektu jest propagowanie podstawowych praw obywatelskich i aktywnych postaw społecznych. W ten sposób organizatorzy chcą pokazać, że dobra orientacja w katalogu swobód i praw może nam pomóc w wielu życiowych sytuacjach.

„Przystanki wiedzy” będą pomagać w szukaniu odpowiedzi na istotne pytania, między innymi takie jak:

  • Czy policja może odmówić przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie?
  • Co masz prawo wiedzieć o stanie swojej sprawy?
  • Gdzie przebiega granica pomiędzy dozwoloną krytyką a naruszaniem dóbr osobistych?
  • Jak skutecznie chronić się przed mową nienawiści?
  • Czy można swobodnie manifestować swoje poglądy w szkole?
  • Jak bronić się przed przemocą domową?

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej oraz na fanpage’u. Patronem akcji jest Karta Różnorodności.

Źródło: inf. pras.