Rusza projekt „Disability Arts: Teatr-Taniec-Niepełnosprawność”

7 czerwca 2018

British Council w Polsce, sygnatariusz Karty Różnorodności, we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytutem Muzyki i Tańca startuje z projektem „Disability Arts: Teatr-Taniec-Niepełnosprawność”. Poprzez przybliżenie sztuki tworzonej przez profesjonalnych niepełnosprawnych artystów, twórcy projektu postawili sobie za cel zmieniać postrzeganie niepełnosprawności.

Tear-Taniec-Niepełnosprawność jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Teatralnego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz British Council w Polsce. Głównym celem projektu jest prowadzenie dialogu na temat dostępności instytucji artystycznych i instytucji kultury dla profesjonalnych artystów z niepełnosprawnościami, dyskusja na temat miejsca tych artystów w dzisiejszym świecie oraz zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez prezentację sztuki, w którą są oni zaangażowani.

Projekt został zainspirowany zorganizowanym przez British Council pobytem przedstawicieli Instytutu Teatralnego i Instytutu Muzyki i Tańca na Festiwalu Unlimited, który odbył się w 2016 roku w Londynie. Festiwal Unlimited poświęcony jest twórczości artystów z niepełnosprawnościami, reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. Celem wydarzenia jest wprowadzenie twórczości uczestniczących w nim artystów do obiegu w sektorze kultury i sztuki, dotarcie do nowych publiczności oraz zmiana postrzegania niepełnosprawności.

W 2017 British Council, Instytut Teatralny oraz Instytutem Muzyki i Tańca zawarły trójstronne porozumienie mające na celu dzielenie się brytyjskimi dobrymi praktykami w zakresie wspierania artystów i publiczności z niepełnosprawnościami.

Projekt Teatr-Taniec-Niepełnosprawność rozpocznie się od dyskusji panelowej i warsztatów teatru inkluzywnego, warsztatów dla tancerzy i choreografów zorientowany na praktykę tańca współczesnego. Warsztat będzie rodzajem ruchowego laboratorium, w czasie którego uczestnicy będą eksplorować praktyczne zagadnienia związane z pracą z osobami z niepełnosprawnościami.

Projekt zostanie zwieńczony konferencją zorganizowaną przez Instytut Teatralny, Instytut Muzyki i Tańca oraz British Council, we współpracy z EEPAP (East European Performing Arts Platform). Konferencja odbędzie się w Warszawie w pierwszym kwartale 2019 roku. Więcej informacji wkrótce.

Czytaj dalej…

źródło:e-teatr.pl