Rusza program „Sprawny staż” Fundacji Integralia

6 kwietnia 2022

Należąca do Grupy ERGO Hestia Fundacja Integralia rozpoczęła program płatnych praktyk „Sprawny staż” skierowany do młodych osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu, studenci_tki i absolwenci_tki będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe. Firmy zainteresowane uczestnictwem w programie mogą się zgłaszać do 10 kwietnia. Inicjatywie patronuje Karta Różnorodności. 

Program „Sprawny staż” ma umożliwić studentom_kom i absolwentom_kom z niepełnosprawnościami zdobycie doświadczenia zawodowego, które w przyszłości ułatwi im znalezienie satysfakcjonującej pracy. Na staż dostaną się kandydaci_tki, którzy prześlą aplikację na wybraną ofertę i przejdą proces rekrutacji. Uczestnicy programu będą zdobywać doświadczenie zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i celami rozwojowymi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Fundacja Integralia zajmie się rekrutacją i pomoże firmom uczestniczącym w inicjatywie w tworzeniu i integracji zespołów różnorodnych pod kątem sprawności. Oferuje także doradztwo w zakresie przystosowania stanowiska pracy i wiedzę popartą sprawdzonymi dobrymi praktykami na każdym etapie realizacji programu.

W inicjatywie mogą uczestniczyć podmioty, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju oraz posiadają status dużego przedsiębiorcy. Mile widziani są pracodawcy oferujący finansowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania, lecz jest to kryterium dodatkowe. Każdy pracodawca może zgłosić 5 miejsc stażowych, zobowiązując się do przyjęcia stażystów_ek i wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej 3 500 zł brutto za miesiąc przy wymiarze pracy równym pełnemu etatowi. Pozostałe warunki i terminy uzgadniane są indywidualnie pomiędzy przedsiębiorstwem a kandydatem_ką. Każda firma określa także własne wymagania i zakres zadań. Łącznie w ramach inicjatywy zaplanowano realizację około 30 programów stażowych. Wśród partnerów projektu znalazły się takie firmy jak Bayer oraz Siemens Healthineers. Udział weźmie również ERGO Hestia.

Dla pracodawców chcących przystąpić do programu pozostały jeszcze 3 wolne miejsca.  Aby wziąć udział, należy do 10 kwietnia wysłać Zgłoszenie dla firm na adres fundacja@integralia.pl z dopiskiem „Sprawny staż – zgłoszenie”. 

– Likwidacja barier (na wielu poziomach – infrastrukturalnym, mentalnym, społecznym itp.) pomiędzy pracownikami pełnosprawnymi a tymi z niepełnosprawnościami jest urzeczywistnieniem zasady sprawiedliwości społecznej. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń. Ważne, aby nie tylko szeroko komunikować o równości szans m.in. na rynku pracy, ale również wdrażać konkretne programy i dzielić się efektami podjętych działań – mówi Monika Antepowicz, Dyrektorka HR w Siemens Healthineers.

Rekrutacja kandydatów_ek na staże potrwa do 15 maja 2022 r. Do programu mogą zgłaszać się studenci_tki i absolwenci_tki studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyli 30. roku życia. Stażyści_tki zostaną wyłonieni w czerwcu, a w firmach będą pracować od lipca do września.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie.

Źródło: inf. pras.