Rusza I edycja międzynarodowego konkursu „Indifference Challenge”

23 lutego 2022

BNP Paribas Bank Polska oraz BNP Paribas Francja wspierają nowy międzynarodowy konkurs Fundacji Auschwitz Pledge na innowacyjne projekty służące walce z obojętnością na przejawy dyskryminacji. Zgłoszenia przyjmowane są od 26 stycznia do 10 marca 2022 r. na stronie IndifferenceChallenge.org

„Nie bądź obojętny” – jedenaste przykazanie, które sformułował Roman Kent, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego – jest istotą konkursu, poprzez który Fundacja Auschwitz Pledge zaprasza organizacje z całego świata do przeciwstawienia się obojętności. W ramach Indifference Challenge wyłonione zostaną trzy innowacyjne projekty, które zdaniem międzynarodowej komisji konkursowej najlepiej przyczynią się do walki z obojętnością wobec przejawów dyskryminacji, w szczególności rasizmu, antysemityzmu, mizoginii, dyskryminacji migrantów i uchodźców oraz osób LGBTQIA+. Na realizację swoich działań zwycięzcy otrzymają grant w wysokości do 30 000 euro.

– Historia Holokaustu w tragiczny sposób pokazała, jak nietolerancja może przerodzić się w nienawiść i zbrodnię, jeżeli biernie się na nią przyzwala. Jako świadkowie tych wydarzeń, mamy obowiązek to przypominać – mówi Józef Wancer, honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska oraz przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz Pledge. – BNP Paribas we Francji i w Polsce, dla których równość i szacunek do innych są podstawowymi zasadami kultury organizacyjnej, dołączając do tej nowej inicjatywy jako partnerzy strategiczni, potwierdzają swoje zaangażowanie w istotne sprawy społeczne – dodaje.

Do udziału w konkursie zaproszeni są innowatorzy, organizacje pozarządowe, uniwersytety, startupy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, związki wyznaniowe i nieformalne grupy uczestników z całego świata. Mogą zgłaszać  projekty, które będą realizowane przez okres od 12 do 18 miesięcy i będą wykorzystywały nowoczesne technologie (ICT) jako narzędzie do zmniejszania obojętności na dyskryminację w danym regionie.

Jest to pierwsza edycja konkursu Fundacji Auschwitz Pledge, która z czasem chce tworzyć ruch osób i organizacji zwalczających obojętność i nienawiść oraz zbudować platformę będącą inkubatorem projektów prowadzących do rzeczywistej zmiany postaw.

Źródło: inf. pras.