Różnorodność siłą branży automotive

12 października 2021

Faurecia, lider producentów części samochodowych, Sygnatariusz Karty Różnorodności, od lat udowadnia, że motoryzacja to nie tylko męski świat. 30 września kilkadziesiąt pracownic firmy spotkało się w Uniejowie na pierwszym w historii polskich zakładów Faurecia Women’s Summit, dwudniowym wydarzeniu pełnym inspirujących rozmów i warsztatów. To Liderki Różnorodności, które w szczególny sposób angażują się w promocję inkluzywności i integracyjnej kultury firmy.

Aż 40% załogi Faurecii w Polsce stanowią kobiety. Spotkać je można na każdym szczeblu organizacyjnym: od linii produkcyjnych, przez kierowniczki działów, stanowiska specjalistyczne w zespołach badawczo-rozwojowych, aż po członkinie zarządu. W wyniku wewnętrznego konkursu firma wyłoniła niedawno 30 najbardziej zaangażowanych pracownic, które zostały uznane za Liderki Różnorodności w swoich zakładach. Wszystkie wzięły udział w Faurecia Women’s Summit.

Faurecia Women’s Summit to jedno z działań wpisujących się w utworzony 3 lata temu program Faurecia Gender Diversity i szerszą strategię firmy na rzecz budowania różnorodności i inkluzywności. Uczestniczki wydarzenia miały szansę nie tylko na wymianę doświadczeń i zdobywanie nowych umiejętności w ramach specjalnych warsztatów, ale także na odpoczynek i działania kreatywne – wspólnie namalowały mural symbolizujący kobiecą stronę Faurecii. Celem spotkania było również zdefiniowanie obszarów i narzędzi, kluczowych dla rozwoju zespołów w obszarze diversity.

Spotkanie było też okazją do świętowania. 29 września Faurecia dołączyła do prestiżowego grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Karta jest międzynarodową inicjatywą pod patronatem Komisji Europejskiej. Wyraża zobowiązanie firmy do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Oznacza także gotowość firmy do zaangażowania w te działania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

To wyjątkowy moment dla naszej firmy. Kończący się właśnie Faurecia Women’s Summit to pierwszy event tego typu w historii polskich zakładów firmy. Jesteśmy dumni i dumne z przełamywania stereotypu, że kobiety nie mają predyspozycji do pracy w branży automotive. Każdego dnia nasze pracownice pokazują, że mają wiedzę i doświadczenie niezbędne do kreowania motoryzacji przyszłości. Dzięki współpracy z uczelniami możemy przekazywać ideę współpracy w różnorodnym środowisku młodym ludziom, zachęcając tym samym uczennice i studentki do rozważenia kariery w obszarze uznawanym dotychczas za typowo męski – podkreśla Ewa Kwiecińska, Country Communication Manager w Faurecii.

Źródło: inf. pras.