Różnorodność się opłaca – wyniki badań

22 lipca 2013

Gdy wspiera się różnorodność, satysfakcja zawodowa jest wyższa, zaś różnorodność poszerza perspektywę zespołów, polepsza atmosferę, daje możliwość transferu wiedzy – to główne wnioski z badania „Rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn: stereotypy, motywatory i bariery przeprowadzonego w czerwcu 2013 roku przez Klub Dyrektora Personalnego, działającego przy THINKTANK.

Najważniejsze wnioski wynikające z badania to:

 1. Pracownicy z firm i instytucji wspierających różnorodność czują wyższą satysfakcję zawodową niż Ci, których organizacje różnorodności nie wspierają. Zdecydowana większość badanych dostrzega korzyści z budowania zespołów różnorodnych pod względem płci i wieku. Wskazują m.in. na szerszą perspektywę w procesie rozwiązywania problemów, lepszą atmosferę pracy, wyższą kreatywność zespołów oraz możliwość transferu wiedzy.
 2. 1/3 badanych wskazuje, że ich organizacje wspierają w sposób planowy różnorodność. Dzieje się to przede wszystkim poprzez promowanie zachowań szanujących różnorodność (np. w czasie firmowych spotkań itp.); specjalne szkolenia; ułatwienia, dostosowane dla różnych grup. W administracji i spółkach skarbu państwa różnorodność wspiera się w mniejszym stopniu, niż w firmach.
 3. Godzenie ról zawodowych i prywatnych najlepiej w opinii badanych wspierają: możliwość pracy z domu, możliwość wyjścia z pracy w nagłych okolicznościach rodzinnych i bezproblemowe urlopy w nagłych przypadkach. Kobiety częściej niż mężczyźni w tym kontekście wskazują na przydatność możliwości pracy na część etatu, możliwości pracy z domu oraz gwarancję powrotu po urlopie wychowawczym.
 4. Karierę niespełnionym kobietom, jak i mężczyznom, utrudniał przede wszystkim brak wsparcia bezpośredniego przełożonego. 1/3 niespełnionych zawodowo kobiet wskazuje, że karierę utrudniły im stereotypy (np. dotyczące płci). Z kolei wśród spełnionych zawodowo mężczyzn częściej niż u kobiet pojawia się opinia, że w karierze pomogła im wypracowana sieć kontaktów zawodowych.
 5. Aż 1/3 mężczyzn i ponad 40% kobiet spotkało się w bezpośrednich rozmowach ze stereotypem, że kobieta nie może robić kariery i jednocześnie być dobrą matką. Co piąta kobieta spotkała się w rozmowach ze stereotypem, że kobieta nie może być dobrym menedżerem, a także ze stwierdzeniem, że rodzic to osoba mniej efektywna w pracy.

Wybrane wyniki:

 • Aż 74% badanych czuje się zrealizowanych zawodowo, z czego 19% zdecydowanie. Nie ma znaczących różnic w stopniu realizacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. Stopień realizacji zawodowej koreluje dodatnio z wiekiem i wysokością stanowiska. Wyższy poziom samorealizacji mają pracownicy z firm i instytucji, które wspierają różnorodność (poprzez programy, szkolenia itp.).
 • Aż 34% niespełnionych zawodowo kobiet wskazuje, że karierę utrudniały im popularne stereotypy (np. związane z płcią). Na ten sam wskaźnik wskazuje jedynie 8% mężczyzn.
 • Wśród spełnionych zawodowo mężczyzn częściej niż u kobiet pojawia się opinia, że pomogła im wypracowana sieć kontaktów zawodowych (wskazuje na nią 50% mężczyzn i 35% kobiet). Z kolei kobiety częściej wskazują na pomoc bezpośredniego przełożonego
 • Najczęstszym stereotypem, z którym spotykali się w rozmowach zarówno kobiety (43% z nich), jak i mężczyźni (32% z nich) jest: kobieta nie może rozwijać kariery zawodowej i jednocześnie być dobrą matką. Na drugim miejscu mieści się stereotyp, że dla dziecka to lepiej, żeby mężczyzna zajął się karierą zawodową, a kobieta – domem (a nie odwrotnie lub w równym stopniu), ale z tą opinią spotkał się większy odsetek mężczyzn niż kobiet. Co piąty badany spotkał się z opinią, że osoby powyżej 50. roku życia nie nadają się do skutecznej pracy w zespole. 21% kobiet i 11% mężczyzn spotkało się w rozmowach z opinią, że kobieta nie może być dobrym menedżerem.
 • 32% badanych stwierdziło, że ich organizacja wspiera różnorodność w sposób planowy. W tej grupie 2/3 stwierdziło, że dzieje się to poprzez promowanie zachowań szanujących różnorodność (np. w czasie firmowych spotkań itp.). 48% badanych wskazała, że różnorodność jest wspierana poprzez specjalne szkolenia, u 43% – za pomocą ułatwień, dostosowanych dla różnych grup (np. kobiety, seniorzy itp.). Różnorodność jest wspierana w równym stopniu przez MŚP i firmy duże. Respondenci z firmy częściej wskazują, że wspiera się u nich różnorodność, niż badani z administracji, spółek skarbu państwa i NGO’sów.
 • 70% respondentów dostrzega zalety budowania zespołów różnorodnych pod względem płci, aż 75% – zespołów różnorodnych pod względem wieku.
  Najczęściej wymieniane zalety zespołów zróżnicowanych względem płci to: szersza perspektywa, lepsza atmosfera pracy oraz większa efektywność, kreatywność działania. Zespoły zróżnicowane pod względem wieku doceniane są za: możliwość wymiany doświadczeń i transfer wiedzy, szerszą perspektywę oraz uzupełnianie energii młodych pracowników doświadczeniem.

Źródło: informacja prasowa