Różnorodność w organizacji szansą na lepsze wyniki finansowe

23 stycznia 2018

Najnowsze badanie McKinsey&Company „Delivering through diversity” wskazuje na pozytywny wpływ różnorodności w miejscu pracy na wyniki finansowe firmy. Autorzy przygotowali także listę sugestii i podpowiedzi do tworzenia strategii, dzięki którym organizacje będą mogły tworzyć bardziej włączające i otwarte miejsca pracy i zyskać przewagę nad konkurencją.

Wzrasta świadomość wśród biznesu na temat wartości, jaką stanowi dla sektora włączanie społeczne i otwarcie się na różnorodność. Podczas gdy sprawiedliwość społeczna zazwyczaj jest początkowym impulsem do tych wysiłków, firmy coraz częściej zaczynają postrzegać integrację i różnorodność jako źródło przewagi konkurencyjnej i czynnik wzrostu. Jednak postęp w zakresie wprowadzania i rozwijania inicjatyw na rzecz różnorodności postępuje powoli. Firmy wciąż nie są pewne, w jaki sposób mogą najskuteczniej wykorzystywać różnorodność i integrację do wspierania swoich celów w zakresie wzrostu ekonomicznego i tworzenia wartości.

POBIERZ RAPORT  “Delivering through diversity”

Badanie McKinsey udowadnia globalny wpływ różnorodności w miejscu pracy, definiowanej jako większa liczba kobiet i mieszany pod względem etnicznym i kulturowym skład zarządów dużych firm – a wynikami finansowymi organizacji. Nowa analiza jest rozwinięciem raportu z 2015 r. „Dlaczego różnorodność ma znaczenie?” („Why diversity matters”). Tym razem autorzy w raporcie uwzględnili większą liczbę danych od ponad 1000 przedsiębiorstw z 12 krajów i mierzyli nie tylko rentowność, ale także tworzenie długoterminowej wartości  i zysku; badali różnorodność na różnych poziomach organizacji (w szerszym zakresie niż tylko różnice płci czy pochodzenie etniczne) mając wgląd w najlepsze praktyki biznesu z tego zakresu.

Różnorodność i wyniki finansowe w 2017 roku

W pierwszych badaniach, wykorzystujących dane dotyczące różnorodności w 2014 r., autorzy raportu McKinsey wykazali, że firmy z najwyższymi wskaźnikami, jeśli chodzi zróżnicowanie płci w swoich zespołach wykonawczych/zarządach, miały o 15 procent większe szanse na ponadprzeciętną rentowność niż firmy z końca stawki (w kontekście różnorodności). W tegorocznym raporcie stworzonym na postawie większej liczby danych z 2017 roku szanse te wzrosły do 21 procent. Jeśli chodzi o różnorodność etniczną i kulturową, w 2014 r. stwierdzono 35-procentowe prawdopodobieństwo osiągnięcia lepszych wyników, w porównaniu z ustaleniem z 2017 r., które określono na 33 procent prawdopodobieństwa.

Czytaj pełną treść artykułu w języku angielskim >>

źródło: McKinsey&Company, tłumaczenie własne