Różnorodność łączy już ponad 200 organizacji w Polsce

6 grudnia 2017

Już ponad 200 przedsiębiorstw, instytucji, urzędów administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce podpisało się pod koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Kartą Różnorodności. Jednym z najnowszych sygnatariuszy jest 6.w tym gronie samorząd – Urząd Miejski Wrocławia, który przystąpił do inicjatywy 13 listopada.

Treść Karty Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana już w 19 krajach Unii, której celem jest upowszechnianie różnorodności i wspieranie tworzenia włączających miejsc pracy. Instytucje podpisując zobowiązanie, deklarują chęć wprowadzenia zakazu dyskryminacji i otwarcie na różnorodność swoich pracowników. W Polsce Karta jest obecna od pięciu lat, od samego początku koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najstarszą w naszym kraju organizację zajmująca się upowszechnianiem społecznej odpowiedzialności biznesu. Projektem opiekuje się, także od 2012 roku firma Orange Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jedna z firm, z inicjatywy których Karta została uruchomiona w Polsce.

– Dziękujemy firmie Orange Polska, która od początku istnienia polskiej odsłony Karty Różnorodności wspiera działania projektu. Dzięki jej zaangażowaniu możemy upowszechniać wiedzę na temat zarządzania różnorodnością w miejscu pracy poprzez organizowanie wydarzeń i wydawanie publikacji.  Firma dzieli się także z innymi sygnatariuszami cennym doświadczeniem i dobrymi praktykami z zakresu wprowadzania zarządzania różnorodnością.– mówi Marzena Strzelczak , dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

– Pracując kilka lat temu wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ekspertami z różnorodnych środowisk nad polską Kartą Różnorodności, nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że przyczyni się ona do rozpowszechnienia i rozwoju zagadnienia na rynku polskim. Cieszymy się, że dzisiaj po tych kilku latach, Karta ma już 200 sygnatariuszy. Tym bardziej, cieszy fakt, że coraz częściej dołączają do inicjatywy nie tylko firmy, ale także samorządy i instytucje publiczne. To znak, że zaangażowanie nas wszystkich- sygnatariuszy Karty, przynosi pozytywne rezultaty. Rosnąca liczba ambasadorów Karty, daje nadzieję, że wzrasta również poziom wiedzy i zrozumienia tego jaki potencjał i możliwości niesie ze sobą umiejętne i odpowiedzialne zarządzanie różnorodnością. Różnorodność nie jest tylko sprawą biznesu, jest i powinna być sprawą ważną dla każdego z nas.– Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Orange Polska.

Koordynowana przez FOB inicjatywa początkowo przyciągała przede wszystkim biznes. Z czasem jednak deklarację o tworzeniu otwartych i włączających miejsc pracy zaczęły podpisywać także urzędy i instytucje publiczne oraz samorządy – istotne z perspektywy zasięgu oddziaływania nie tylko na pracowników, ale również na politykę miast/regionów, a co za tym idzie i mieszkańców. Do tej pory Kartę podpisały następujące samorządy: UM w Słupsku, UM Poznania, UM Częstochowy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, UM w Gdańsku i UM Wrocławia.

Lista sygnatariuszy Karty Różnorodności: http://bit.ly/2hSRE06

– 200 sygnatariuszy Karty Różnorodności w ciągu pięciu lat, z których połowa przystąpiła w ciągu ostatniego 1,5 roku to znak, że temat zarządzania różnorodnością, staje się dla pracodawców w naszym kraju coraz bardziej istotny. Cieszy nas, że zarówno biznes jak i samorządy, które są bardzo dużymi lokalnymi pracodawcami także zaczynają otwierać się na różnorodność i dostrzegać potrzebę uwzględnienia tego tematu w swoich strategiach. Tylko takie organizacje, które biorą pod uwagę potrzeby różnych grup pracowników, są w stanie skutecznie odpowiedzieć na potrzeby różnorodnych grup odbiorców i klientów, jednocześnie przyczyniając się do upowszechniania otwartości na różnorodność także poza miejscem pracy m.in. poprzez zmiany postaw wśród członków i członkiń swoich zespołów.  – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Coraz więcej sygnatariuszy – pora na zmiany

Ze względu na dynamiczny rozwój projektu w ostatnim czasie FOB postanowił wprowadzić nową formułę zaangażowania się organizacji – sygnatariuszy Karty Różnorodności – w upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce. Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności – tytuł przyznawany na rok – to inicjatywa, dzięki której działania prowadzone w ramach projektu będą mogły być prowadzone na szerszą skalę.

Podsumowania

2017 rok w projekcie był poświęcony przede wszystkim zarządzaniu wiekiem w miejscu pracy i stojących w związku z tym przed pracodawcami wyzwań związanych z komunikacją międzypokoleniową, dyskryminację, uprzedzeniami i przekazywaniem wiedzy. Na początku 2018 roku temat ten zostanie podsumowany w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu zbierającej dobre przykłady zarządzania wiekiem w organizacjach w Polsce.

Więcej aktualności na temat działań prowadzonych w projekcie oraz informacje o możliwościach zaangażowania się w projekt znajdują się na stronie www.kartaroznorodnosci.pl i na Facebooku www.facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia

Opiekunem projektu Karta Różnorodności od samego początku jest firma Orange Polska. Projekt objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich. Patronat medialny nad projektem objął dziennik „Rzeczpospolita” i tygodnik „Polityka”.

źródło: informacja własna