Różnorodność jednym z głównych filarów CEMEX

11 czerwca 2021

Różnorodność jest jednym z głównych filarów CEMEX w budowaniu inkluzywnej – włączającej kultury organizacyjnej, która wpływa na zaangażowanie Pracowników firmy. W lutym 2013 r. CEMEX został sygnatariuszem Karty Różnorodności. To mobilizacja do systematycznego zarządzania różnorodnością i wdrażania programów uwzględniających potrzeby różnych grup pracownic i pracowników. Wspierając dynamiczne i różnorodne środowisko pracy, CEMEX oferuje wiele możliwości uczenia się, a także budowania kultury ciągłego doskonalenia oraz innowacyjności w firmie.

W maju 2021 roku w ramach badania Diversity IN Check przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Koordynatora Karty Różnorodności w Polsce), CEMEX znalazł się na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Wyróżnienie to stanowi potwierdzenie poziomu dojrzałości firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji (więcej >>).

– Pracownicy CEMEX reprezentują szeroką gamę doświadczeń, poglądów, środowisk, pochodzenia, rozmaitych kultur, czy też grup wiekowych. To kim jesteśmy, jak się zachowujemy i według jakich wartości działamy, wpływa również na atmosferę pracy w CEMEX oraz na to, jak jesteśmy postrzegani przez Klientów. Na różnorodność patrzymy nie tylko z perspektywy Pracowników lub kandydatów do pracy w naszej firmie, ale również pod kątem dostosowania naszej oferty wartości do różnorodnych Klientów, jak również wpływu społecznego na nasze lokalne różnorodne społeczności – mówi Iwona Wojtasik, Dyrektor Zarządzania Ludźmi i Organizacją CEMEX Polska.

Jedną z podstawowych wartości CEMEX jest uczciwe działanie. Etyka w biznesie oraz wewnątrz firmy to fundament wartości CEMEX. Firma dba o to, aby każdy Pracownik miał zdrowe oraz bezpieczne środowisko pracy, oparte na szacunku i zrozumieniu. Co roku organizowane są ankiety pracownicze „Badania Zaangażowania”, podczas których Pracownicy mają możliwość ocenienia swojego miejsca pracy oraz wskazania obszarów, w których firma powinna się dalej rozwijać, również w odniesieniu do wielu wymiarów różnorodności. W pierwszym kwartale 2021 r. powstał również nowy program rozwojowy Akademia Lidera CEMEX. Szkolenie to prowadzone jest w formule online i porusza tematy m. in. dotyczące inkluzywnego przywództwa, w tym różnorodności oraz współpracy w zespołach, prawa pracy, etyki, innowacyjności, zdrowia i bezpieczeństwa Pracowników.

W ramach zarządzania różnorodnością w CEMEX, istnieje Forum Kobiet skupiające kobiety z firmy w projekcie rozwojowym, którego celem jest wspieranie ich w życiu zawodowym i osobistym. W CEMEX działa również Klub 50+, którego aktywność skupia się na promocji idei dzielenia się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi. Pracownicy CEMEX współpracują także z Fundacją Business Boutique i biorą aktywny udział w programie mentoringowym „POD RĘKĘ”, podczas którego występują w rolach Mentee lub Mentorów. Podczas organizowanych spotkań, uczestnicy wymieniają się zdobytą wiedzą i doświadczeniem pochodzącym z firm z całej Polski. CEMEX wspiera również kobiety na uczelniach, gdzie Pracownice CEMEX starają się inspirować i zachęcać studentów do rozwoju w branży budowlanej.

Każdy Pracownik CEMEX ma dostęp do szerokiej gamy dodatkowych świadczeń, podzielonych na 6 kategorii: Twoje Zdrowie, Twoja Przyszłość, Twoja Rodzina, Twoje Osiągnięcia, Twój Zysk i Twoje Usługi. Benefity są tak skonstruowane, aby zaspokajały potrzeby różnorodnych grup Pracowników. Każdy może wybrać spośród nich te, które w danym czasie i sytuacji indywidualnej Pracownika są dla niego potrzebne.

CEMEX na co dzień dąży do podkreślenia znaczenia istotności różnorodności w firmie, poprzez prowadzenie licznych kampanii, spotkań czy publikacji. Celem tych działań jest budowanie świadomości na temat różnorodności i jej wielu wymiarów, a także tworzenie przyjaznego i tolerancyjnego środowiska pracy, pozwalającego na rozwój potencjału każdego Pracownika.

źródło: mat. pras.