Różnorodność i inkluzja w kontekście transformacji rynku pracy. Warsztaty dla MŚP w ramach Upskill 4 Future

15 czerwca 2021

24 czerwca odbędzie się druga odsłona warsztatów realizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach międzynarodowego projektu Upskill 4 Future. Tym razem, wspólnie z ekspertami chcielibyśmy skupić się na temacie różnorodności i inkluzji w kontekście transformacji rynku pracy. Do udziału w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli/ki działów kadr małych i średnich firm.

Tym razem, wspólnie z ekspertami chcielibyśmy skupić się na temacie różnorodności i inkluzji w kontekście transformacji rynku pracy. Do udziału w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli/ki działów kadr małych i średnich firm oraz instytucji.

Warsztaty odbędą się 24 czerwca, w godzinach 10:00 – 13:00. Obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny tutaj >>

Agenda:

1. Wprowadzenie teoretyczne (ok. 30 minut)

  1. Różnorodność a inkuzywność – wprowadzenie (eksperci FOB)

  2. Inkluzywność wobec zmian na rynku pracy i w organizacji:

  • Analiza grup pracowników podatnych na wykluczenie w organizacji

  • Profilowanie z uwzględnieniem obecnych i przyszłych oczekiwań kompetencyjnych organizacji

  • Strategie organizacji wobec różnych grup podatnych na wykluczenie

2. Warsztaty (ok. 1h)

  1. Praktyki firm w zakresie inkluzywności pracowników: krótki case w oparciu o rozwiązania stosowane w firmach dedykowane różnym grupom pracowników podatnych na wykluczenie w kontekście transformacji rynku pracy

  2. Projektowanie przez uczestników rozwiązań dla wybranych grup pracowników podatnych na wykluczenie  (burza mózgów i wybór rozwiązań)

Rejestracja poprzez formularz dostępny tutaj >>