Równość w praktyce sieci IKEA

27 czerwca 2023

IKEA już kilka lat temu wprowadziła konkretne rozwiązania ułatwiające pracowniczkom i pracownikom łączenie pracy z rolą rodzica czy opiekuna. Działania IKEA na rzecz równowagi rodzicielskiej zostały w ostatnim czasie docenione przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką i kapitułę rankingu „Firma przyjazna tacie na etacie”. 

IKEA konsekwentnie realizuje strategię Równości, Różnorodności i Włączania i podkreśla znaczenie równości płac, aby zapewnić  bezpieczeństwo finansowe podczas urlopu rodzicielskiego dla obu płci. Według danych ZUS dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego, najczęściej z niego korzystają matki. Ojcowie w 2021 roku stanowili zaledwie 1 proc. opiekunów, którzy wykorzystują ten rodzaj urlopu.

Jednocześnie skorygowana luka płacowa w Polsce, według danych Indeksu UIGE, wynosi 17 proc. Różnica w płacach kobiet i mężczyzn w ramach tych samych stanowisk w IKEA Retail w Polsce wyniosła w roku fiskalnym 2022 mniej niż 0,5 proc. Jest to jeden z efektów długofalowych działań firmy na rzecz włączania i wyrównywania szans.

Z Urlopu Ojcowskiego IKEA skorzystało już ponad 300 pracowników

Trzy lata temu firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła czterotygodniowy, pełnopłatny Urlop Ojcowski. Każdy pracownik, który zostaje tatą, może skorzystać z dodatkowych tygodni urlopu. Ten czas można wykorzystać w całości lub podzielić na dwa dwutygodniowe okresy, dzięki czemu każdy tata może spędzić ważne chwile ze swoim dzieckiem lub wesprzeć drugiego rodzica. Do tej pory z Urlopu Ojcowskiego IKEA skorzystało 319 pracowników.

Dodatkowo, IKEA Retail zapewnia osobom przebywającym na długich nieobecnościach, takich jak urlopy rodzicielskie czy wychowawcze, dostęp do wszystkich benefitów oferowanych pracownikom. Firma oferuje także wsparcie finansowe na wyprawkę dla nowonarodzonych dzieci, prezenty mikołajkowe dla najmłodszych, a rodziny o najniższych dochodach mogą liczyć na dopłatę do wypoczynku.

Wśród nas jest wielu opiekunów

W 2022 roku Grupa Ingka przeprowadziła wewnętrzne badanie Ingka Includes, w którym zapytano osoby pracujące w różnych jednostkach m.in. o kwestie różnorodności i włączania w miejscu pracy. Jedno z pytań dotyczyło także ról opiekuńczych. Jak wynika z przeprowadzonego badania, około połowa pracowniczek i pracowników ma co najmniej jedną rolę opiekuńczą.

Celem IKEA jest, aby działania na rzecz budowania równego i przyjaznego środowiska pracy inspirowały również inne przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie, IKEA Retail w Polsce została uhonorowana przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką jako „Organizacja Przyjazna Rodzicom” oraz przez magazyn Forbes Women Polska jako „Firma przyjazna tacie na etacie”. Wyróżnienia przyznano za szereg inicjatyw IKEA na rzecz równości w rodzicielstwie, m.in. sieci pracownicze, dodatkowy pełnopłatny urlop ojcowski oraz warsztaty i webinary edukacyjne o tematyce poświęconej rodzicielstwu.

Źródło: inf. pras.