Równość płci: nowy standard UN Women & SAI

3 września 2012

Social Accountability International (SAI), we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych UN Women, zaprezentowały „Gender Equality Seal” (GES). Dotyczy on równości w miejscu pracy i łańcuchu dostaw.

Standard pozwala na kontrolę i certyfikację, łatwo dostosować go do wewnętrznych procedur firmy. Oprócz kryteriów skuteczności, GES zawiera szczegółowe kryteria dotyczące zasad, procedur, szkoleń i innych elementów systemów zarządzania. GES skierowany jest przede wszystkim do relacji biznesowych, ale z możliwością rozszerzenia na kwestie konsumentów.

Standard jest publicznie dostępny, a firmy mogą użyć go do testów porównawczych istniejących systemów i wyników.

Gender Equality Seal (GES)

Źródło: SAI