Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową – raport RPO

8 sierpnia 2017

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało Raport pt. „Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową”, który powstał na podstawie badania społecznego dotyczącego dyskryminacji osób transpłciowych na rynku pracy.

Wnioski RPO wynikające z badania:

  • brak uregulowań dotyczących możliwości uzgodnienia płci metrykalnej w Polsce ogranicza prawo do wykonywania pracy swobodnie wybranej przez osoby transpłciowe;
  • skala dyskryminacji osób transpłciowych w obszarze zatrudnienia jest trudna do oszacowania ze względu na niską zgłaszalność przypadków dyskryminacji;
  • wiedza o transpłciowości nie jest w Polsce rozpowszechniona. Istotnym problemem pozostają także funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące tej grupy społecznej.

Pobierz Raport