Rośnie rola kobiet na rynku pracy

10 marca 2014

Działania na rzecz równouprawnienia na rynku pracy zaczynają przynosić efekty. To jednak dopiero początek zmian, co potwierdzają zróżnicowane poglądy Polaków na ten temat. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service przez Instytut Millward Brown na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków wynika, że 40% badanych wciąż dostrzega dyskryminację kobiet na rynku pracy, około 30% jest przeciwnego zdania lub nie ma zdecydowanej opinii.

Przeprowadzone badanie wykazało, że poglądy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy są zróżnicowane. Wśród ankietowanych 40% stwierdziło, że kobiety mają nierówne szanse. Przeciwnego zdania było nieco mniej osób – 30% ankietowanych. Co ciekawe, kobiety pytane o własną sytuację na rynku pracy mają bardziej zdecydowane opinie, niż mężczyźni. Aż 51% badanych płci żeńskiej uważa, że na rynku pracy kobiety są dyskryminowane, zaś wśród mężczyzn pogląd ten podziela już tylko 36,3%.  Dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet zdecydowanie nie zgadza się z tym, że rynek pracy dyskryminuje pracowników płci żeńskiej.

Rośnie rola kobiet na rynku pracy. Coraz więcej kobiet obejmuje kierownicze stanowiska w firmach, często w branżach zdominowanych przez mężczyzn. Wspinając się po szczeblach kariery zawodowej kobiety przełamują stereotypy, które od lat funkcjonowały na rynku – mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków Work Service S.A. Czy to zmiana społeczna idąca w kierunku rosnącej roli matriarchatu w społeczeństwie? Nawet jeśli taki będzie kierunek przemian, to biznes z pewnością na tym zyska. Kobiety są znacznie lepiej wykształcone, częściej decydują się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonale odnajdują się w roli lidera – dodaje Krzysztof Inglot.

Wyniki badania pokazują ponadto, że osoby o wyższym poziomie wykształcenia, zatrudnione na etat i zarabiające więcej, rzadziej są przekonane o istnieniu dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Z kolei opinia, że kobiety są dyskryminowane jest bliska osobom powyżej 45 roku życia. Wpływ na postrzeganie roli kobiety na rynku pracy ma także poziom wykształcenia – osoby z niskim poziomem wykształcenia częściej twierdziły, że zjawisko dyskryminacji kobiet rzeczywiście istnieje. Przekonanie o dyskryminacji kobiet na rynku pracy częściej też dotyczyło osób o niskich dochodach i niestabilnym zatrudnieniu (umowa zlecenie, praca w niepełnym wymiarze godzin). Brak wykształcenia, czy wiek mogą negatywnie wpływać na warunki pracy, co tłumaczy większe przeświadczenie o istnieniu dyskryminacji w tych grupach badanych. W przypadku stanowisk, na których nie liczą się ani kompetencje, ani wykształcenie tylko zdolność do wykonywania pracy fizycznej, mężczyźni zdecydowanie dominują  – dodaje Krzysztof Inglot.

Organizacja Gender Equality Project podaje, że w Polsce na co dziesiątym stanowisku kierowniczym zasiada kobieta. Różnice w poziomie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce nadal są wysokie – kobiety zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni. Jednak można oczekiwać, że w najbliższych latach te dysproporcje będą się stopniowo zmniejszały, a coraz więcej pracodawców zaangażuje się w kruszenie „szklanego sufitu”. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju „Europa 2020” przyjętej przez Komisję Europejską Polska powinna zwiększyć udział kobiet na rynku pracy, w tym także na stanowiskach kierowniczych. Będzie to wymagało inwestycji w opiekę nad dziećmi i nauczanie przedszkolne, ale te zmiany w perspektywie długofalowej przełożą się na  wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

Źródło: informacja prasowa Work Service S.A.