Rok 2014 Europejskim Rokiem Godzenia Pracy i Życia Rodzinnego?

21 lutego 2013

Program prac Prezydencji popiera ustanowienie roku 2014 Europejskim Rokiem Godzenia Pracy i Życia Rodzinnego.

Na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w Brukseli w dniu 11 grudnia 2012 r., przedstawiciele Trio Prezydencji: Irlandii, Litwy i Grecji zaprezentowali swój 18-miesięczny program prac, rozpoczynający działania Rady obejmujący okres od stycznia 2013 do czerwca 2014 roku.

Dokument składa się z dwóch części: pierwsza określa strategiczne ramy, druga zaś zawiera program operacyjny dla Trio Prezydencji. W ramach programu operacyjnego na rzecz zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i spraw konsumenckich znajduje się konkretna wzmianka o roku 2014 jako Europejskim Roku Godzenie Pracy i Życia Rodzinnego.

Fragment ten stwierdza „Uznanie roku 2014 jako Europejskiego Roku Godzenia Pracy i Życia Rodzinnego pomoże w poprawie sytuacji społecznej rodzin poprzez wzbudzenie refleksji na temat niezbędnych narzędzi w kontekście dalekosiężnych wyzwań społecznych”. Uznając, że polityka rodzinna leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, „istnieją różne możliwości współpracy na szczeblu UE, które mogą także stanowić wartość dodaną dla politycznych propozycji i rozwiązań na szczeblu krajowym”.

Annemie Drieskens, Prezes Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE) przyznała, że ustanowienie roku 2014 Europejskim Rokiem Godzenia Pracy i Życia Rodzinnego jest dobrą wiadomością dla jej organizacji, ale również dla mężczyzn i kobiet, którzy starają się łączyć życie rodzinne ze swoimi zobowiązaniami zawodowymi. Dodaje, że teraz bardziej niż kiedykolwiek należy ponownie przemyśleć funkcjonowanie rynku pracy, wymieniać się wiedzą na temat tego, jak polityka publiczna może lepiej wspierać pracujących rodziców, opiekunów i wszystkie kobiety i mężczyzn w godzeniu pracy, rodziny i życia prywatnego.

Źródło: COFACE