Rok 2014 a 2016 – co się zmieniło? Wyniki badań na temat zarządzania różnorodnością

14 czerwca 2016

Podczas III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności ogłoszone zostały wyniki najnowszych badań Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat zarządzania różnorodnością.

W ciągu czterech lat, które upłynęły od inauguracji programu Karta Różnorodności w Polsce wśród jej sygnatariuszy, przeprowadzone zostały dwa badania. Pierwsze było elementem szerszego projektu Platformy Wymiany Wiedzy i Współpracy Kart Różnorodności (Diversity Charter Platform), który objął w 2014 roku jedenaście krajów realizujących wtedy program Karta Różnorodności. Tegoroczne, zaprezentowane na spotkaniu badanie bezpośrednio nawiązuje do tego z roku 2014, jest jednak dużo szersze.

Badanie Zarządzanie Różnorodnością 2016 from ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Wybrane wnioski z porównania badań:

  • sygnatariusze Karty Różnorodności dużo bardziej rozumieją znaczenie działań na rzecz różnorodności wobec różnych grup docelowych, największy wzrost nastąpił w odniesieniu do kwestii takich jak: tożsamość płciowa o 40 punktów procentowych (pp.), niepełnosprawność – o 36 pp., pochodzenie rasowe i etniczne oraz seniorzy – gdzie nastąpił 29-punktowy wzrost;
  • tematem priorytetowym wśród sygnatariuszy była i jest nadal równość płci – to obecnie 95% wskazań wobec 68% dwa lata wcześniej;
  • 80 % sygnatariuszy włączyło zagadnienia różnorodności do swojej kultury korporacyjnej, to mniej o 8 pp. niż w badaniu z 2014 roku, niemniej patrząc na inne wskazania wydaje się, że jest to dla firm już dość oczywisty aspekt kultury korporacyjnej;
  • 82% wobec 65% dwa lata wcześniej sygnatatriuszy deklaruje wdrażanie działań na rzecz lepszej równowagi między życiem zawodowym i osobistym pracowników;
  • realizowanie działań i treningów w zakresie różnorodności deklaruje obecnie 74% firm-sygnatariuszy wobec 59% w 2014 roku;
  • Wyzwaniem pozostaje nadal monitorowanie wskaźników – dotyczy 47% sygnatariuszy

Sygnatariusze Karty Różnorodności – w sumie 66 podmiotów, które uczestniczyły w badaniu – to tylko część firm objętych badaniem. Ogólnopolska, losowa próba wyniosła 201 podmiotów – 59 organizacji to firmy średnie i duże (powyżej 50 pracowników), a  142 to małe i mikroprzedsiębiorstwa (mniej niż 50 pracowników).  „Wyniki tegorocznych badań wskazują na to, że Karta Różnorodności jest potrzebna i  często jest pierwszym krokiem do wdrożenia oraz uporządkowania procesu zarządzania różnorodnością w organizacji. Karta nie ocenia, ale zachęca, wskazuje kierunki, edukuje, daje narzędzia.” – podkreśla Mirella Panek – Owsiańska, Prezeska FOB.

Podsumowując wyniki badań z 2014 i 2016 roku w grupie sygnatariuszy, 98% ankietowanych przyznaje, że podpisanie Karty miało wpływ na rozwój ich polityki i działań w zakresie różnorodności. W stosunku do 2014 silniejsze jest także poczucie wpływu Karty na politykę i działania firm w zakresie różnorodności.

„Karta Różnorodności jest zarówno doskonałym punktem wyjścia jako deklaracja pewnych wartości ważnych dla firmy, która może być na początku drogi związanej z zarządzaniem różnorodnością, jak też dużym wsparciem dla firm bardziej zaawansowanych w tym obszarze. Jak pokazuje ostatnie badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przeszkody związane z rozpoczęciem wdrażania zarządzania różnorodnością w polskich firmach łatwo można przezwyciężyć. Potrzebna jest  tylko wiedza i dobra wola. A korzyści są bardzo konkretne. Czemu nie skorzystać z potencjału, który niesie podpisanie Karty Różnorodności?” podsumowuje nadzorująca badania dyrektorka generalna i członkini zarządu FOB oraz Koordynatorka Karty Różnorodności Marzena Strzelczak.

Pełne podsumowanie badań znajdą Państwo w artykule Marzeny Strzelczak „Iluzoryczne przeszkody, konkretne korzyści”, który znajdzie się w zaplanowanej na czerwiec publikacji „Łączy nas różnorodność – przewodnik po Karcie Różnorodności”.