Rodzice w pracy. Życie na pełen etat

28 maja 2018

Jak Polacy godzą narodziny dziecka z życiem zawodowym? Z okazji Dnia Matki temat ten podjął raport Pracuj.pl „Rodzice w pracy”. Według badań, o powrocie ojców i matek z urlopu najczęściej decydują finanse oraz ambicje zawodowe. Kobiety najczęściej wybierają urlopy trwające 6-12 miesięcy, a mężczyźni – dwutygodniowe. Rodzice chętnie korzystają także z dedykowanych benefitów. Czego oczekują matki od rynku pracy? Czy benefity spełniają oczekiwania rodziców? Czy mogą liczyć na wsparcie w łączeniu życia prywatnego z pracą? 

W Raporcie

  • Świadomość rodziców o przysługujących im prawach
  • Najczęściej wybierane formy urlopu rodzicielskiego
  • Aktywności podejmowane przez matki na urlopie
  • Główne motywacje do powrotu do pracy
  • Uczucia i oczekiwania matek związane z pracą
  • Formy zatrudnienia wybierane przez matki po urlopie
  • Równowaga między życiem zawodowym i osobistym
  • Benefity dla rodziców: najczęściej oferowane i poszukiwane

– Zgodnie z wynikami badań Rzecznika Praw Obywatelskich „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy”, opublikowanych w 2015r., zapewnienie opieki nad małym dzieckiem stanowiło wyzwanie dla pracujących rodziców. Przyczyny tkwiły m.in. w braku odpowiedniej opieki instytucjonalnej dla dzieci czy elastycznych form zatrudnienia. Badania pokazały także, że odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi obarczane są przede wszystkim kobiety, a ojcowie praktycznie nie korzystają z dłuższych urlopów rodzicielskich, poza zarezerwowanym dla nich 2-tygodniowym urlopem ojcowskim. Podkreślaliśmy wówczas, że w celu ułatwienia kobietom powrotu na rynek pracy, a mężczyznom – skorzystania z uprawnień związanych z ojcostwem, konieczne są systemy zachęcające do dzielenia urlopu pomiędzy matki i ojców, np. w postaci zarezerwowania części urlopu do wyłącznej dyspozycji każdego z rodziców. – mówi Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Jakie urlopy wybierają najczęściej rodzice?

Najczęściej wybieranym przez ojców i matki urlopem związanym z wychowaniem dziecka jest urlop rodzicielski trwający od 6 do 12 miesięcy. Wybiera go 47% przebadanych rodziców. Według raportu Pracuj.pl „Rodzice w pracy”, najczęściej decydują się na niego kobiety – to opcja wykorzystywana przez 67% badanych Polek. Co interesujące, 1 na 10 matek nie skorzystała z żadnej formy urlopu po narodzinach dziecka. Natomiast wśród mężczyzn preferowane są dwutygodniowe urlopy ojcowskie – wybiera je 64% badanych ojców. Co więcej, blisko 1 na 3 ojców (29%) nie wykorzystał żadnych przysługujących mu dni wolnych związanych z pojawieniem się na świecie potomka.

– Badania zaprezentowane w niniejszym raporcie potwierdzają nasze wnioski oraz pokazują, że niewiele się zmieniło. Podczas gdy z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego korzysta 64% ojców, to z urlopu rodzicielskiego od 6 miesięcy do 12 miesięcy – tylko … 1 %. Znacząca większość, bo 71% rodziców, wyraża przekonanie, że chciałaby mieć zapewnione (a nie ma) żłobek lub przedszkole przy pracy. Opinię, że pracodawca ułatwia pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, wyraża mniejszość kobiet. To powoduje, że oboje rodzice mogą mieć kłopoty, by realizować swoje plany zawodowe i spełniać się w relacjach z dziećmi oraz może prowadzić do nierównego traktowania kobiet – w obszarze zatrudnienia, a mężczyzn – w obszarze życia rodzinnego. A przecież każdy z nas powinien móc w pełni i swobodnie decydować o swoich wyborach w zakresie aktywności zawodowych – komentuje wyniki raportu Sylwia Spurek

Powody powrotu do pracy

Według badań Pracuj.pl „Rodzice w pracy”, młode matki i młodych ojców do powrotu do pracy motywują kwestie związane z budżetem domowym, chęcią samorozwoju oraz obawy związane z dłuższą przerwą w karierze. Najczęściej wskazywaną motywacją jest sytuacja finansowa, która nie pozwala na pozostanie z dzieckiem (48%). Równie często (48%) rodzice kierowali się chęcią kontynuowania pracy i rozwoju zawodowego.

Benefity firmowe oczami rodziców

Rodzice badani przez Pracuj.pl wśród najczęściej otrzymywanych od pracodawców benefitów wyliczają m.in. elastyczny czas pracy (36% rodziców), prawo do dodatkowego urlopu (31%), możliwość pracy zdalnej (30%), okazjonalne paczki z prezentami (30%) oraz opiekę medyczną dla dzieci (29%).Do świadczeń, których najbardziej brakuje rodzicom w miejscu pracy (odpowiedzi „nie mam i chcę mieć” należą m.in. żłobek i przedszkole przy miejscu pracy (71%), do którego obecnie ma dostęp tylko co dziesiąty z badanych rodziców (9%). Do popularnych poszukiwanych benefitów należą również wyprawki szkolne (77%), becikowe (68%) oraz pokrycie kosztów opieki okołoporodowej (65%).

Wyniki badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia skomentowali w raporcie socjolodzy, trenerzy, specjaliści ds. HR i praw pracowniczych oraz eksperci Grupy Pracuj.

Pobierz raport >>